Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

beskyttelsesret

Oprindelige forfattere FA og OSpi Seneste forfatter Redaktionen

beskyttelsesret, en stats ret til at yde diplomatisk beskyttelse af fysiske eller juridiske personer over for andre stater eller organisationer, fx via sine diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet. Der vil som regel være tale om beskyttelse af egne borgere og virksomheder, men der kan også ydes beskyttelse af andre — fx i henhold til aftale, når et andet nordisk land eller EU-land ikke har en diplomatisk eller konsulær repræsentation på stedet, eller når beskyttelsen af et andet lands borgere og virksomheder er overtaget i kortere eller længere tid, fx i krigstid, se diplomatiske forbindelser.

Når en fremmed lovligt opholder sig i et land, vil han eller hun have krav på beskyttelse af sin person og ejendom samt have krav på at kunne anlægge sag ved lokale domstole. Det tilkommer dog ikke den fremmede selv, men vedkommendes hjemstat at påtale krænkelser af denne ret. For at en stat kan yde diplomatisk beskyttelse, skal der bestå et ægte statsborgerforhold: Et statsborgerskifte i sagens anledning og uden anden varig forbindelse mellem borgeren/virksomheden og staten vil ikke være tilstrækkeligt. Det er også en forudsætning, at borgeren eller virksomheden først har udnyttet alle andre muligheder, herunder henvendelse til lokale myndigheder og/eller anlæggelse af sag ved lokale domstole. I tilfælde af dobbelt statsborgerskab har en stat ikke beskyttelsesret i forhold til den anden hjemstat. For så vidt angår aktionærer, vil det som hovedregel være den stat, hvori aktieselskabet er registreret, der har beskyttelsesret.

Det vil ofte blive anset for naturligt, at hjemstaten udnytter sin beskyttelsesret, men det er tvivlsomt, i hvilket omfang borgere eller virksomheder har et egentligt krav på diplomatisk beskyttelse. Hjemstaten må i et vist omfang politisk og økonomisk kunne vurdere det hensigtsmæssige i at yde diplomatisk beskyttelse under forudsætning af, at almindelige retsgrundsætninger — herunder kravet om ligestilling med andre borgere eller virksomheder — ikke tilsidesættes.

Annonce

I praksis har international regulering af menneskerettigheder overtaget store dele af beskyttelsesrettens traditionelle anvendelsesområde. Beskyttelsesretten har fortsat betydning navnlig i henseende til ejendomsretten. Her suppleres beskyttelsesretten af et tiltagende antal overenskomster om investeringsbeskyttelse, som giver statens borgere og virksomheder adgang til at påtale brud på egen hånd.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Finn Abrahamsen, Ole Spiermann: beskyttelsesret i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 17. juni 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=46340