• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Statens værneting

Seneste forfatter Redaktionen

Statens værneting, den retskreds, hvor borgerlige retssager mod statslige myndigheder skal anlægges. Staten har efter Retsplejeloven som hovedregel værneting i den retskreds, hvor den pågældende statslige myndighed har kontor. Sager om prøvelse af afgørelser, der er truffet af en central statslig myndighed, anlægges ved sagsøgerens hjemting, såfremt sagsøgeren har hjemting i Danmark.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Statens værneting
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik