Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

forældremyndighed

Oprindelige forfattere HHVag og LNie Seneste forfatter Redaktionen

forældremyndighed, forældres pligt til at drage omsorg for deres barn og ret til at træffe beslutninger om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov, se børn (rettigheder).Reglerne om forældremyndighed findes i Forældreansvarsloven af 2007.

Forældre, der ved barnets fødsel er gift med hinanden eller senere indgår ægteskab, og forældre, der har været gift med hinanden inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel, har ifølge loven fælles forældremyndighed. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden har moderen forældremyndigheden alene, men forældrene kan få fælles forældremyndighed, hvis de afgiver erklæring om, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet eller indgår aftale om fælles forældremyndighed, der anmeldes til Statsforvaltningen eller til retten, hvis der er anlagt retssag om forældremyndigheden. Den fælles forældremyndighed fortsætter selvom forældrene ophæver samlivet eller bliver separeret eller skilt. Forældre, der har fælles forældremyndighed, men ikke lever sammen, kan aftale, at den ene af dem skal have forældremyndigheden alene. Aftalen skal anmeldes til Statsforvaltningen for at være gyldig. Anmeldelsen kan ske til retten, hvis sag om forældremyndighed er indbragt for retten.

Hvis forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde. Retten kan efter anmodning fra en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, bestemme, at der skal være fælles forældremyndighed, eller overføre forældremyndigheden til denne. Blandt de hensyn, der er af betydning for afgørelsen af sager om forældremyndighed kan fremhæves: Spørgsmålet om, hvem af forældrene, der hidtil har taget sig af barnet, og hvem der fremover kan påtage sig personlig omsorg for barnet, spørgsmålet om forældrenes personlige egenskaber, barnets mulighed for størst samlet forældrekontakt samt barnets tilknytning til søskende; endelig spørgsmålet om, hvorledes barnets behov for tryghed og kontinuitet i opvæksten bedst tilgodeses.

Annonce

Dør den af forældrene, som har forældremyndigheden alene, har den efterlevende forælder en fortrinsret til forældremyndigheden. Et såkaldt børnetestamente fra den afdøde har kun vejledende virkning. Dør begge forældre, vil forældremyndigheden i almindelighed blive tillagt den eller dem, der er indsat i et børnetestamente.

Har forældrene fælles forældremyndighed, og er de uenige om, hvem af dem der skal have forældremyndigheden alene, skal begge give samtykke til, at barnet forlader landet. Civilretsdirektoratet kan midlertidigt tillægge den ene af forældrene forældremyndigheden alene, hvis det skønnes, at der består en reel risiko for, at den anden forælder vil bortføre barnet til udlandet og derved foregribe en afgørelse om forældremyndighed. Grundlaget for beslutningen vil i regelen være en mundtlig anmodning til politiet eller de sociale myndigheder om bistand. Udleverer den anden part derefter ikke barnet, og fastholdes ønsket om at bringe det ud af landet, vil den pågældende kunne anholdes som sigtet for overtrædelse af Straffeloven, se kidnapning.

Forældre er som udgangspunkt ikke ansvarlige for skader, som deres børn forvolder, men de har tilsynspligt over for børnene, mens de er små. Hvis en skade skyldes, at tilsynspligten ikke er udøvet forsvarligt, bliver forældrene erstatningsansvarlige efter reglerne om culpa.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Henrik Vagner, Linda Nielsen: forældremyndighed i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 12. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=78811