• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

afhjælpning

Seneste forfatter Redaktionen

afhjælpning, reparation af en ydelse der har været mangelfuld i henhold til kontrakten, omlevering e.l. Ved forbrugerkøb og entreprise har kunden som regel krav på afhjælpning. Ved andre køb end forbrugerkøb er retten dertil begrænset. Lejeaftaler giver i vidt omfang lejeren ret til at kræve mangler ved det lejede afhjulpet, og udlejeren kan kræve afhjælpning, hvis lejeren ikke tilbageleverer det lejede i kontraktmæssig stand. Hvis en aftalepart ikke opfylder sin pligt, kan modparten lade mangelen afhjælpe for vedkommendes regning.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. afhjælpning
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik