• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Rudolf Sohm

Rudolf Sohm, 29.10.1841-16.5.1917, tysk jurist, professor i Freiburg im Breisgau fra 1870, i Strasbourg fra 1872 og i Leipzig fra 1887; fra 1891 medlem af den anden kommission, der udarbejdede udkast til den tyske borgerlige lovbog, BGB (1896). Sohm var en betydelig og alsidig retslærd, der gjorde sig gældende inden for tysk retshistorie, romerret, kirkeret og kirkehistorie.

Lærebogen Institutionen des römischen Rechts (1884) vandt stor udbredelse og udkom i adskillige udgaver, senest i 1923. Blandt de kirkeretlige skrifter vakte især Kirchenrecht (Bind 1, 1892) stor opsigt. Ud fra sit evangelisk-lutherske ståsted fremhævede Sohm som sin grundtanke, at kirkeretten står i modsætning til kirkens væsen, idet kirkens væsen er åndeligt, og rettens væsen er verdsligt. Denne såkaldte Sohmske tese har siden værkets fremkomst været ivrigt diskuteret, især i Tyskland.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Rudolf Sohm
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik