• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

Løsørelovvalgskonventionen

Seneste forfatter Redaktionen

Løsørelovvalgskonventionen, Haagerkonventionen, international traktat fra 1955, der regulerer spørgsmålet om, hvilket lands retsregler der skal anvendes på internationale løsørekøb. Konventionen er (2006) gennemført i Norge, Schweiz, Finland, Frankrig, Italien og Sverige samt i Danmark (fra 1964). I de sidstnævnte fem EU-lande går dens regler forud for reglerne i Romkonventionen. Ifølge Løsørelovvalgskonventionen, der ikke gælder for forbrugerkøb, kan en køber og sælger vedtage, at et køb skal være underkastet et bestemt lands retsregler. I mangel af en sådan vedtagelse er købet underkastet retsreglerne i det land, hvor sælgeren havde bopæl, eller, hvis han drev forretning, forretningssted, da han modtog køberens bestilling. Reglerne i det land, hvor køberen havde bopæl eller forretningssted, skal dog gælde, hvis sælgeren eller hans repræsentant modtog bestillingen i dette land. Se også international privatret og CISG.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Løsørelovvalgskonventionen
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik