• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

regres

Oprindelig forfatter MBrA Seneste forfatter Marie-Louise Hammer

regres, i forsikrings- og formueretten et krav, som en skyldner fremsætter mod en eller flere ligestillede skyldnere om, at fx et betalt erstatnings- eller kautionsbeløb skal refunderes.

Ordet regres kommer af det latinske regressus 'tilbagegang', af regredi, af re- og gradi 'gå, træde'.

Hvis fx én ud af flere erstatningsansvarlige betaler hele den skadelidtes erstatningskrav, kan den pågældende ved regres hos de øvrige ansvarlige kræve, at de hver betaler den del af erstatningsbeløbet, der svarer til den enkeltes andel i skaden.

På samme måde kan en kautionist, der har betalt en bankgæld, som han har kautioneret for, fremsætte et regreskrav over for hovedmanden, dvs. den, der lånte pengene i banken.