• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

lægefejl

Oprindelige forfattere HHVag og VUlf Seneste forfatter Redaktionen

lægefejl, lægers fejlbehandling af patienter. Det erstatningsretlige ansvarsgrundlag for læger og andre medicinalpersoner er som udgangspunkt culpa, og målestokken for, om der er optrådt culpøst, er professionens. Erstatningsansvar forudsætter altså, at den pågældende læge mv. ikke lever op til normerne for god og forsvarlig udøvelse af lægegerningen.

Med Patientforsikringslovens ikrafttræden i 1992 blev sygehuspatienters erstatningsretlige stilling væsentlig forbedret, idet erstatning efter mere objektive principper end culpareglens herefter tilkommer patienter, som påføres fysisk skade i forbindelse med undersøgelse, behandling e.l. på offentlige sygehuse eller sygehuse, som det offentlige har driftsoverenskomst med.

I 2003 blev Patientforsikringslovens område udvidet til at omfatte alle sygehuse samt privatpraktiserende læger. Patienter har krav på erstatning fra Patienterstatningen, når der er tale om en skade, som patienten ikke skal tåle som en nødvendig og acceptabel risiko ved behandlingen. Erstatningsudmålingen foretages efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

Se også erstatningsansvar, iatrogene sygdomme og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og Patientombuddet.  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. lægefejl Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik