• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

personlig frihed

personlig frihed, overbegreb for en række forskellige friheder og rettigheder, hvis formål er at sikre individets integritet og frie udfoldelse uden risiko for at blive underkastet statslig regulering og tvang. Centralt blandt disse rettigheder er retten til selv at vælge sit opholdssted og bevæge sig i normal kontakt med omverdenen. Grundloven bruger udtrykket personlig frihed alene i sidstnævnte betydning.

Modstykket til personlig frihed i Grundlovens forstand er frihedsberøvelse foretaget af myndigheder enten som fysisk indespærring i fængsel eller anden form for tvangsmæssig anbringelse på offentlig institution, fx et psykiatrisk hospital.

Grundlovsbeskyttelsen er ikke absolut. Frihedsberøvelse af personer, der er sigtet for alvorlig kriminalitet, er forudsat som en samfundsmæssig nødvendighed. Beskyttelsen drejer sig primært om at sikre, at frihedsberøvelsen sker under betryggende retsgarantier, herunder navnlig at indgrebet har klar hjemmel i lov, og at frihedsberøvelse besluttes eller kontrolleres af domstolene.

Annonce

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. personlig frihed
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik