• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

forfatning

forfatning, udtryk for den institutionelle opbygning og opgavefordeling, der skaber sammenhæng mellem en stats myndigheder indbyrdes og mellem myndigheder og befolkning. Et lands forfatning er oftest nedskrevet i en forfatningstekst, en grundlov, men forfatningen kan også være uskreven, som det gælder fx Storbritanniens, se Storbritannien - forfatning og politisk system.

En grundlov tilvejebringes og ændres som regel ved, at en særlig fremgangsmåde følges, der er mere kompliceret og kræver en bredere tilslutning end ved "almindelige" loves tilblivelse og ændring, se fx Danmarks Riges Grundlov.

En central del af Danmarks forfatning er nedskrevet i Danmarks Riges Grundlov.

Annonce

Se også konstitutionalisme.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. forfatning
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik