• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

EU - De fire konvergenskrav i Maastrichttraktaten

Oprindelig forfatter PNed Seneste forfatter Redaktionen

Maastrichttraktaten indeholder fire konvergenskrav, som vedrører inflation, rente, valutakurs og offentlige finanser. Med hensyn til inflation kræves der, at et lands inflation i året forud for tredje fases begyndelse ikke har ligget mere end 1,5 procentpoint højere end i de tre lande, der havde den laveste inflation. Ifølge rentekravet må gennemsnittet af den lange statsobligationsrente i det foregående år højst ligge 2 procentpoint over renten i de tre lande med den laveste inflation. Ifølge valutakurskriteriet skal landets valuta i mindst to år have ligget inden for det normale valutakursbånd i EMS. Endelig indebærer det finanspolitiske konvergenskrav, at det offentlige budgetunderskud ikke bør overstige 3% af BNP, og at den samlede offentlige gæld ikke bør overstige 60% af BNP. Konvergenskravene skal endvidere overholdes efter tredje fases start. Dog siger Traktaten, at et land, som ikke kan tilfredsstille disse krav, alligevel kan deltage, hvis landets budgetunderskud og offentlige gæld har været systematisk faldende over en periode.

Konvergenskravene, som landene skal opfylde for at få adgang til ØMUens tredje fase, har til formål at sikre, at landene faktisk kan leve med de begrænsninger på den økonomiske politik, som ØMU-medlemskab medfører. Synspunktet er, at man først skal afprøve, om befolkningen kan acceptere konsekvenserne af det, som i visse lande kan opleves som en stram økonomisk politik. Kan befolkningen fx acceptere en stigende ledighed som følge af centralbankens antiinflationspolitik? Hvis den ikke kan, og hvis der udløses inflationspres, som smitter af på andre lande, kan det være svært at opretholde ØMUen.

Den europæiske centralbank, ECB, skal primært af to årsager sikre stabile priser. For det første vil en erstatning være nødvendig, når EMSen ophører med at eksistere, idet muligheden forsvinder for at bruge D-marken som "anker" for en pengepolitisk orientering mod prisstabilitet. For det andet lægger Tyskland afgørende vægt på prisstabilitet, og det er svært at forestille sig ØMU uden deltagelse af dette økonomisk dominerende land i Europa. Prisstabilitetsmålet er af så stor betydning, at det indgår i det skrevne regelsæt for ECB. Det samme gør bestemmelsen om centralbankens uafhængighed. En annonceret politik om prisstabilitet skal nemlig være troværdig, hvis den skal virke efter sin hensigt. Ved at gøre Centralbanken uafhængig af de nationale regeringer og Ministerrådet øges chancen for, at en sådan troværdighed og dermed prisstabilitet kan tilvejebringes. På samme måde skal medlemslandenes centralbanker, der indgår i det fælleseuropæiske centralbanksystem, ESCB, gøres uafhængige af deres regeringer i det omfang, de ikke allerede er det.

Annonce

Læs mere om Fordele og ulemper ved ØMUen og om EU generelt.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Nedergaard: EU - De fire konvergenskrav i Maastrichttraktaten i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 24. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=72748  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. EU - De fire konvergenskrav i Maastrichttraktaten Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik
 • Ekspert

  kimbrer