• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

AETR-princippet

Oprindelig forfatter PGjoe Seneste forfatter Redaktionen

AETR-princippet, retsprincip fra EF-Domstolen, hvorefter EU kan indgå folkeretlige aftaler med tredjelande i samme omfang, som fællesskabet internt kan vedtage retsakter. Såfremt EU-retsakter er vedtaget, kan medlemsstaterne ikke længere selv indgå aftaler med tredjelande på det pågældende område. Se også EU.

Fransk forkortelse for Accord européen sur les transports routiers, 'Den Europæiske Vejtransportkonvention'