• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

fast forrentede lån

Seneste forfatter Redaktionen

fast forrentede lån, lån, hvis pålydende rente ikke ændres i løbetiden. Størrelsen af de fremtidige rentebetalinger og dermed ydelserne på lånet kendes dermed allerede ved lånets optagelse i modsætning til ved variabelt forrentede lån.

Ved låntagning i et realkreditinstitut er lånet normalt fast forrentet, og lånerenten gælder i hele løbetiden på fx 20 eller 30 år. De danske realkreditinstitutters lange rentebinding er atypisk, idet man i de fleste lande har væsentlig kortere rentebindingsperioder. Lånets kursværdi varierer imidlertid med ændringer i forrentningsvilkårene på markedet, således at kursværdien falder ved en rentestigning og stiger ved et rentefald. Et fast forrentet realkreditlån vil ofte kunne indfries ved indbetaling af dets kursværdi.

Siden 1990'erne har statens låntagning over obligationsmarkedet også været kendetegnet ved primært at være fast forrentet i modsætning til i sidste halvdel af 1980'erne, hvor en del af låntagningen skete på sådanne vilkår, at renten blev justeret hver tredje måned i overensstemmelse med udviklingen i markedsrenten.

Annonce

Lån i pengeinstitutter er normalt ikke fast forrentet; lånenes rentesatser justeres således med mellemrum i overensstemmelse med udviklingen i markedsrenterne. Internationalt har tendensen i løbet af 1990'erne været, at fast forrentede lån er blevet forladt til fordel for lån, hvis rente justeres i løbetiden.

/pre, function 'uri.build' failed with response:
Object reference not set to an instance of an object  • Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

  • Kommentar til redaktionen Vedr. fast forrentede lån
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Leksikon

 • Historik