Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

indekstal

Oprindelig forfatter KHju Seneste forfatter Redaktionen

indekstal, indeks, beregninger, som viser de procentvise ændringer i en talrække. Indekstal er således en omregning af de absolutte tal til procenttal.

Med udgangspunkt i et basistal, der sættes lig med 100, udtrykkes alle de andre tal som procenter heraf. Den herved fremkomne talrække kaldes et (simpelt) indeks.

Indekstal har oftest til formål at belyse den tidsmæssige udvikling i talstørrelser. Der vælges et bestemt år, basisåret, som sammenligningsår. Ofte vælges det første år som det år, hvor talstørrelsen sættes lig med 100.

Annonce

Som basisår for en tidsserie bør man vælge et år, som kan anses for at være normalt for den periode, der skal belyses. Man bør således undgå unormale år, hvis værdi i den aktuelle serie er påvirket fx af ekstraordinære økonomisk-politiske indgreb, konjunkturtoppe eller -bunde, strejker, unormalt vejrlig mv.

I tidsserier med stærke konjunktursvingninger bør basisåret ligge nær det gennemsnitlige forløb. Helt modsatte udviklingsretninger kan præsenteres fra samme datamateriale som følge af forskellig opfattelse af, hvilken tidsperiode der er normal basis.

De pris- og mængdeindeks, der beregnes af Danmarks Statistik, er mere komplicerede end den simple indeksering. Der er tale om indeks, der beregnes på basis af et vægtgrundlag. Indeksene søger at give et tal for den gennemsnitlige udvikling for flere talrækker, hvis udvikling er uensartet, fx et udtryk for den gennemsnitlige pris- eller mængdeudvikling for flere varer.

For at få den bedst mulige beregning af den gennemsnitlige udvikling er det nødvendigt at lade de enkelte priser eller mængder indgå i beregningen med en vægt, der svarer til deres betydning i form af fx omsætningsandel. Ønskes prisudviklingen belyst, vil vægtene være de omsatte mængder. Omvendt vil vægtgrundlaget ved beregningen af et mængdeindeks være priserne.

Danmarks Statistik beregner en række indeks, fx forbrugerprisindekset, engrosprisindekset, indeks, der belyser pris- og mængdeudvikling i udenrigshandelen, detailomsætningsindekset m.m.

Også virksomheder anvender indeks, når de fx beregner omsætningen for det enkelte år som procent af omsætningen i et valgt basisår. Se Laspeyres indeks og Paasche indeks.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kristian Hjulsager: indekstal i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 23. april 2018 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=97106