marked

Oprindelig forfatter HKei Seneste forfatter FiSø

marked, inden for økonomi de generelle rammer for omsætningen af varer.

Fra at have været en bestemt geografisk lokalitet, hvor købere og sælgere mødtes med mellemrum, er begrebet marked blevet udvidet til også at omfatte vareudveksling af sædvanlig dagligdags karakter. Markedet for en bestemt vare omfatter således både købere og sælgere.

Ordet marked er opstået via det oldfranske market. Det stammer igen fra det latinske mercatus 'handel, marked', af merx 'handelsvare', genitiv mercis.

Den økonomiske pris- og konkurrenceteori søger at etablere en sammenhæng mellem de strukturelle forhold på markedet, fx antal sælgere, og adfærden, dvs. den form for konkurrence og prisdannelse, som finder sted.

Annonce

Markedsformer

En opdeling af markeder på grundlag af visse markedskarakteristika er det teoretiske udgangspunkt for en beskrivelse af konkurrencen og prisdannelsen på et marked gennem samspillet mellem markedets efterspørgsel og virksomhedernes omkostningsforhold ... Læs mere om markedsformer.

Markedsmekanismen

Markedsmekanismen eller markedskræfterne er det samspil mellem udbud og efterspørgsel, som foregår, og som resulterer i pris- og mængdetilpasning på markedet. Det har vist sig, at markedsmekanismen udmærker sig blandt alle tænkelige metoder til planlægning af samfundets fordeling af resurser ved at stille minimale krav om informationsudveksling mellem borgere og planlæggere. Alle alternative fremgangsmåder vil være mindst lige så informationstunge ... Læs mere om markedsmekanismen.

Markedsanalyse

Markedsanalyse er den indsamling og analyse af data, som virksomheder og organisationer foretager eller får foretaget om deres markeder eller potentielle markeder, fx vedr. aftagerne af virksomhedens eller organisationens produkter og/eller tjenesteydelser eller vedr. mellemhandlere, konkurrenter og leverandører ... Læs mere om markedsanalyse.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Keiding: marked i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 27. marts 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=122202