• Den nyeste version af artiklen er endnu ikke godkendt af redaktionen.

    • Kommentar til redaktionen Vedr. Korea (Historie - Korea som japansk koloni)
      Send kommentar


  • Copyright

    Denne artikel må du ...

  • Historik