Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Brugerlicens

Oprindelig forfatter Cliff Hansen Seneste forfatter Redaktionen

Du skal som forfatter acceptere nedenstående betingelser og vilkår for at blive oprettet som ny bruger og dermed bidrage med nyt indhold eller redigere eksisterende materiale.

Teksten beskriver bl.a., hvordan du må bruge indholdet på Den Store Danske i andre sammenhænge, og hvad du skal være opmærksom på, inden du selv uploader indhold til sitet. Fx skal du altid linke til de artikler i Den Store Danske, som du viser på et andet site, og du skal altid have alle rettigheder til det materiale, som du uploader til sitet.

Dit brugernavn og dit rigtige navn vil være synligt for alle, der besøger din profilside. Du skal være opmærksom på, at det valgte brugernavn ikke kan ændres, og at en brugerprofil ikke kan slettes helt. Sletter du din profil, vil dit brugernavn fortsat stå som forfatter ved de artikler, du har bidraget med eller til. Alle øvrige oplysninger i din profil kan frit slettes. Du vil modtage vores nyhedsbrev, som giver dig nyt fra leksikonet og indhold fra interessante artikler. Du kan afmelde dig dette direkte i nyhedsbrevet.

På din brugerprofil kan du skrive om dig selv. Det er dog ikke tilladt at anvende profilen til at reklamere for virksomheder, hjemmesider, produkter mv. samt linke til disse.

1. Aftalens omfang

1.1 Materialet i Den Store Danske i form af artikler, lyd og billeder (still og levende billeder), oplysninger, opdateringer, kommentarer, debat m.v. består af

a) rettighedsbehæftet materiale, der fandtes i Den Store Danske på tidspunktet for lanceringen den 26. februar 2009, samt andet rettighedsbehæftet materiale i form af fx bøger eller dele heraf, som tidligere er udgivet af Gyldendal eller andre,

b) frit materiale, herunder nye brugerartikler, nye tilføjelser til det rettighedsbehæftede materiale eller andet materiale, som klart kan udskilles.

Ophavsretslinket ved hver artikel eller lignende angiver, om der er tale om rettighedsbehæftet eller frit materiale, og angiver, hvordan du må anvende materialet.

1.2 Forudsat du overholder vilkårene i denne aftale (se særligt dine pligter i pkt. 3), har du ret til at udnytte materialet i Den Store Danske på følgende måde:

a) Det rettighedsbehæftede materiale må bruges som grundlag for udarbejdelse af nyt materiale. Det rettighedsbehæftede materiale må du ikke udnytte uden for rammerne af Den Store Danske, bortset fra fremstilling af enkelte kopier til privat/personlig brug. Det betyder, at du fx må bruge teksterne i skoleopgaver, til egne noter og lignende. Derimod må du ikke anvende materialet kommercielt, ligesom du ikke må videresende digitale kopier til venner og bekendte eller andre personer uden for din husstand eller sprede materialet i flere kopier til flere brugere.

b) Frit materiale har du ret til at udnytte på enhver måde, både ikke-kommercielt og kommercielt. Anvender du hele eller dele af indholdet ved at stille det til rådighed elektronisk/online, er du forpligtet til at etablere et dybt link til den specifikke artikel i Den Store Danske.

c) Du må anvende materialet i overensstemmelse med de vilkår, som fremgår af ophavsretslinket ved den enkelte artikel.

d) Du har ret til at tilføje oplysninger, artikler, kommentarer m.v. til både det rettighedsbehæftede materiale og til nyt og frit materiale. Dog er selvstændige værker udgivet på denstoredanske.dk fra 2011 lukket for redigering.

e) Du har ret til at foretage ændringer i Den Store Danske, hvad enten det drejer sig om rettighedsbehæftet materiale eller nyt og frit materiale. Dog er selvstændige værker udgivet på denstoredanske.dk fra 2011 lukket for redigering.

2. Ændringer

2.1 Du accepterer samtidig, at Gyldendal, det særlige ekspertpanel af fagkonsulenter, som er knyttet til Den Store Danske, og andre brugere har ret til at foretage tilføjelser til og ændringer i det materiale, som du lægger ind (uploader) i Den Store Danske. Gyldendal har samtidig ret til at fjerne nyt materiale helt eller delvist, hvis der er tale om krænkende materiale i form af børnepornografi, racistiske kommentarer, ophavsretligt beskyttet materiale m.v.

3. Brugerens pligter

3.1 Ved anvendelse af hele eller dele af materialet fra Den Store Danske skal du tydeligt kreditere både de enkelte ophavsmænd og Den Store Danske med angivelse af som minimum følgende oplysninger: © Den Store Danske, og ophavsmandens navn. Krediteringen skal ske umiddelbart i forbindelse med det materiale fra Den Store Danske, der anvendes, eller i et noteapparat. Du må således ikke lade fx en artikel fra Den Store Danske fremstå som skrevet af dig.

3.2 Bruger du hele eller dele af indholdet af det frie materiale ved at stille det til rådighed elektronisk/online, er du forpligtet til at etablere et dybt link til den specifikke artikel i Den Store Danske.

3.3 For så vidt angår det frie materiale er du forpligtet til at lade andre udnytte dine bidrag på samme betingelser og vilkår, som du er underlagt i denne aftale.

3.4 Du må ikke foretage sådanne ændringer i rettighedsbehæftet eller frit materiale, som kan være krænkende for ophavsmanden, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2. Fx kan det være krænkende at beskære, farvelægge eller på anden måde manipulere et billede eller at forvanske en tekst.

3.5 Du er forpligtet til at overholde gældende dansk ret, herunder bestemmelserne i straffeloven, ophavsretsloven og persondataloven. Det betyder blandt andet, at du ikke må uploade krænkende materiale i form af fx racistiske ytringer, børneporno eller ophavsretligt beskyttet materiale.

4. Rettigheder

4.1 Du indestår for at have alle de nødvendige rettigheder til det materiale, som du lægger ind (uploader) i Den Store Danske, og du indestår for, at du derved ikke krænker nogen andens ret. Du er således forpligtet til at skadesløsholde Gyldendal for ethvert krav fra tredjemand mod Gyldendal for anvendelse af materiale i overensstemmelse med denne aftale.

4.2 Gyldendal fraskriver sig ethvert ansvar for brug af materialet for så vidt angår alle former for skade, herunder direkte og indirekte skade.

5. Misligholdelse

5.1 Hvis du misligholder dine forpligtelser i henhold til denne aftale, er Gyldendal berettiget til at bringe aftalen til ophør og lukke for din brugeradgang. Det gælder blandt andet i tilfælde af, at du indlægger (uploader) bevidst urigtige oplysninger, indlægger (uploader) krænkende materiale eller i øvrigt foretager handlinger af chikanøs art.

5.2 I tilfælde af misligholdelse skal du kompensere Gyldendal for økonomisk tab opstået som følge af din handling.

6. Lovvalg og værneting

6.1 Denne aftale er omfattet af gældende dansk lovgivning og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.

6.2 Enhver tvist mellem parterne i anledning af denne aftale skal først søges afgjort ved forhandling.

6.3 Kan parterne ikke nå til enighed ved forhandling, skal tvisten afgøres ved de danske domstole. Parterne er enige om, at eventuelle retssager anlægges ved Københavns Byret som første instans.

Tilbage til forsiden eller læs vores guide til Den Store Danske.