Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Det redaktionelle system

Oprindelig forfatter Cliff Hansen Seneste forfatter Redaktionen

Når du har lavet en aftale med en redaktør om, at du er fagkonsulent på et konkret fagområde, og du har oprettet dig som bruger på Den Store Danske, oplyser du redaktøren om dit brugernavn. Redaktøren sørger derpå for, at du får fagkonsulentrettigheder på sitet og bliver tilknyttet de relevante artikler.

Din opgave bliver at tjekke, om nødvendigt redigere og endelig verificere nye og justerede artikler inden for dine fagområder.

Annonce

Fanen "Tildelte artikler"

Når du som fagkonsulent logger dig ind på sitet, vil du få adgang til at verificere artikler, og du vil få et ekstra faneblad på din profilside, nemlig Tildelte artikler. Også i boksen Redigering til højre på alle sider findes punktet Tildelte artikler.

Når du vælger Tildelte artikler, har du adgang til forskellige listevisninger.

Standardvisningen hedder Artikler der afventer verificering og er en liste over de artikler, du som fagkonsulent skal tage dig af. Artiklerne kan have status "Ubehandlet" eller status "Afventer verificering". Det har ikke nogen betydning for dig, at begge disse former kan optræde. Du kan læse om, hvordan du skal forholde dig til disse artikler i afsnittet "Hvordan verificerer jeg en artikel?" her på siden.

Fra rullemenuen kan du imidlertid også vælge andre listevisninger, og disse visninger bør du tjekke med mellemrum.

Listevisningen Verificerede artikler er en oversigt over de artikler under dit fagområde, som du eller en redaktør tidligere har verificeret.

Listevisningen Artikler der burde være afleveret viser artikler, som har været ikke-verificerede i 14 dage eller derover. Det er vigtigt, at du får efterset og verificeret disse artikler hurtigst muligt.

Listevisningen Rykkere viser de artikler, som har ligget på dit bord så længe, at redaktøren har sendt dig en rykker. Disse artikler kræver behandling med det samme.

På listevisningen Alle artikler kan du få et overblik over alle de artikler, du er fagkonsulent for - verificerede som ubehandlede.

På alle listerne kan du se artiklens titel, hvornår den seneste ændring har fundet sted, om artiklen er ubehandlet eller verificeret, hvem der sidst har redigeret artiklen og hvilken type ændring, der har fundet sted.

Ved siden af menuen med listevisninger finder du knappen Vis fagområder. Når du klikker på den, får du en oversigt over de fagområder, du er blevet tildelt som fagkonsulent.

Hvordan verificerer jeg en artikel?

Via fanen Tildelte artikler tjekker du listen Artikler der afventer verificering.

Du kan komme til den enkelte artikel direkte fra listen vha. et enkelt klik. Ved artiklen går du til Historik i højrespalten og herunder til Se fuld historik og sammenlign. Ved klik på dette link ser du en versionsliste. Din opgave er nu at sammenligne den nyeste version med den senest verificerede. Tilføjelser er understreget og markeret med grønt, slettede ord gennemstreget og markeret med rødt.

Du kan ikke redigere artiklen i dette vindue. Du er nødt til at gå tilbage til den seneste version af artiklen for at kunne foretage ændringer. Åbn evt. endnu en browser og endnu en udgave af Den Store Danske, så du kan holde et blik på den ændrede version af artiklen, mens du redigerer.

Når du er tilfreds med artiklen, gemmer du den. Herefter kan du verificere den vha. knappen Verificer artikel, som du finder i boksen Redigering til højre på siden. Knappen Verificer artikel findes kun på de artikler, du er fagkonsulent for.

Hvornår kan en artikel verificeres?

Først og fremmest er det fagkonsulents opgave at sikre, at information i en artikel er korrekt. Nye faktuelle oplysninger tjekkes, og forkerte oplysninger fjernes eller rettes til det korrekte. Du kan eventuelt gå i dialog med brugeren under denne proces via din redaktør.

Derudover er det fagkonsulenters og redaktørers opgave at sikre, at enhver artikel er skrevet i en stil og et sprog, der gør den let at læse, og oplysninger lette at finde. En meget detaljeret artikel kan fx inddeles i underafsnit, så en læser let kan overskue artiklens opbygning.

At en artikel er verificeret betyder, at fagkonsulent og/eller redaktion står inde for artiklen.

Det er politikken på Den Store Danske, at fagkonsulenter og redaktion retter så lidt som muligt i enhver artikel. Personlige kæpheste og formuleringer må ikke tilsidesætte en forfatters måde at skrive på. Dog kan det være nødvendigt for fagkonsulenter og redaktører at justere sproget også. Vi følger Retskrivningsordbogen mht. staveformer og grammatik. Se skrivevejledning.

Verificering af egne artikler

Som fagkonsulent skal du være opmærksom på, at du ikke må verificere artikler, som du selv har skrevet eller opdateret med helt nyt indhold. Formålet med at verificere artikler er at have et ekstra sæt øjne på alle artikler af hensyn til kvalitetssikringen, og det vil sige, at hvis man som fagkonsulent eller redaktør selv skriver, er det en anden, som verificerer. Det vil typisk være din redaktør eller en anden fagkonsulent, som tjekker og godkender dine egne opdateringer og helt nye artikler inden for dit fagkonsulentområde.

Billeder og billedtekster

Nye illustrationer skal overholde visse retningslinjer, hvad angår rettigheder og kvalitet. Dette ansvar er IKKE placeret hos fagkonsulenter og redaktører, men hos en billedredaktion.

Dog er det fagkonsulenters og redaktørers opgave at sikre, at billede og eventuel billedtekst rent fagligt er i orden.

Det samme gælder video, lyd m.m.

Samarbejdet med redaktionen

Ethvert fagområde på Den Store Danske har en konkret redaktør tilknyttet. Redaktøren er kontaktperson og samarbejdspartner for fagkonsulenten.

De artikler, der optræder på dine lister over ikke-verificerede artikler, optræder også på din redaktørs lister. Du skal som udgangspunkt bare gå i gang med artiklerne, men du kan komme ud for, at redaktøren selv redigerer og verificerer. Det kan fx ske, hvis en artikel har stået længe på listen. I finder en balance, der passer jer!

Din redaktør vil naturligvis rådgive og vejlede, når du har spørgsmål. Du kommunikerer med ham/hende via dit almindelige mailsystem. Redaktøren vil også kigge dig over skulderen, i hvert fald i begyndelsen, for at sikre en vis ensartethed i de mange fagkonsulenters og redaktørers behandling af brugernes artikler og ændringer.