Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Velkommen til "Naturen i Danmark"

Oprindelig forfatter KSJe

Jeg vil hermed gerne byde alle naturinteresserede danskere velkommen til værket “Naturen i Danmark” i fem selvstændige bind.

Vi begyndte med “Havet”, som handler om levevilkårene i havet, dets rige plante- og dyreliv, stoffernes omsætning, samspillet mellem organismerne, fiskeriet og alle nutidens og fremtidens trusler mod den rige havnatur. Dernæst fulgte “Geologien” med beretninger om undergrundens og landskabernes tilblivelseshistorie og nuværende udformning. Det tredje bind handlede om det åbne land, dvs. engene, hederne, sandstrandene og klitterne, strandengene og flere andre naturtyper, som vi mennesker i særlig høj grad har været ansvarlige for. Uden menneskenes brug af landet ville der nemlig slet ikke være åbent land – men for intensiv brug kan volde skade, hvilket det åbne lands nyere historie er et trist vidnesbyrd om.

“Skovene”, som du nu sidder med i hånden, handler om snart sagt alle aspekter ved skoven. Skovens udviklingshistorie siden istiden fortæller om de forskellige arter, som er kommet og gået, skovarealets vekslende størrelse og skovens udnyttelse og samfundsmæssige betydning gennem århundrederne. Skovene rummer landets højeste biologiske mangfoldighed i sine forskellige skovtyper og arternes naturhistorie og økologiske karaktertræk er behandlet i detaljer. Skovenes nutidige økonomiske udnyttelse og dens store betydning for danskernes oplevelser og sunde liv er også en vigtig del af bogen.

Annonce

Det sidste bind, “De ferske vande”, handler om søerne og vandløbene og fuldender således værket om Danmarks natur.

Jeg håber, at “Naturen i Danmark” vil være spændende og oplysende for jer alle. I mere end 20 år har der nemlig manglet en samlet og tidssvarende gennemgang af naturen i Danmark skrevet af landets forskere til et bredt publikum af interesserede danskere. Det sidste samlede værk om emnet, “Danmarks Natur”, udkom helt tilbage i 1970, men naturen og ikke mindst vores viden om den har ændret sig meget i de forløbne 37 år. Især ved vi mere om de store økologiske sammenhænge, som gør det muligt for os at sætte de enkelte arters naturhistorie i perspektiv og vurdere betydningen af de menneskeskabte påvirkninger, hvad enten det drejer sig om næringsberigelse, fragmentering af landskabet, klimaændringer eller noget helt fjerde.

Interessen for og oplevelsen af landskaberne og organismerne er dog fortsat den største kilde til fascination for de fleste danskere. Vi føler os dybt forbundne med det landskab og den natur, vi er vokset op i og færdes i til daglig, i fritiden og i ferierne. Mange har en plet – en skov, en strand, en bakke, et vandløb – som de besøger dagligt for at gå tur, kigge på dyrene og planterne, eller hvor de udfolder sig gennem sejlads eller lystfiskeri. I naturen kan vi på forunderlig vis tømme os for bekymringer, stresse af og opleve små vidundere og storslåede landskaber, der kan fylde sindet. Men samtidig vil de fleste danskere gerne vide det sidste nye om f.eks. det vigtige samspil mellem svampe og skovtræer, bøgens kamp med egen og udviklingen inden for naturnært skovbrug for bare at nævne et par af emnerne i dette bind om skoven.

Hos mange danskere stikker naturinteressen endnu dybere. De vil gerne forstå: Hvordan hænger det i grunden sammen derude – hvad er den røde tråd? Hvordan så naturen ud på vores forældres, bedsteforældres og oldeforældres tid – hvad er den historiske sammenhæng? Og med blikket rettet frem mod morgendagen:

Hvilke trusler står vi over for, og hvilke muligheder er der for at sikre eller endog forbedre naturkvaliteten i fremtiden?

Det er alt sammen nogle af de mange spørgsmål, vi vil forsøge at besvare i dette værk. Vi vil spinde den røde tråd ved hele tiden at spørge til de økologiske sammenhænge mellem livsbetingelser og planternes og dyrenes livsytringer. Vi vil klargøre den historiske sammenhæng ved at spørge, hvordan naturen var engang, for kun ved at kende fortiden, kan vi forstå nutiden og få et retvisende billede af, hvor rig Danmarks natur har været på vore tipoldeforældres tid, og hvad vi realistisk kan stræbe efter af naturforbedringer.

For ifølge alle naturrapporters moder, Wilhjelmudvalgets rapport fra 2001, har den danske natur aldrig haft det så skidt, som nu: Der er for lidt af den, og dens kvaliteten fortsætter med at falde. Men der er også lyspunkter i den overvejende negative udvikling: industri- og byspildevand bliver renset, landbrugets kvælstofforurening er faldet, naturhensynet vinder frem inden for skovbruget, og havørnen er vendt tilbage som dansk ynglefugl. Lyspunkterne viser, at hvor der er vilje, er der vej. Det handler helt enkelt om at give naturen mere plads til fri udfoldelse.

For mange år siden fandtes der næsten kun uberørt natur i Danmark, og kun en forsvindende lille del af det samlede skovareal er den dag i dag naturskov. Nu er selv havet kraftigt påvirket af for mange næringsstoffer og for intensivt fiskeri, der fjerner den sidste storvoksne rødspætte. Al natur herhjemme er blevet kultur – det gælder også skovene. Heri ligger både muligheden og forpligtigelsen. Hvis vi selv vil, hvis vi beslutter os for at tage arealer ud af intensiv anvendelse, så ligger mulighederne der for meget mere og meget bedre natur i fremtiden. Og det er ingen utopi. Tværtimod. De mange succeshistorier med naturgenopretninger rundt om i landet viser vejen.

Vi har forsøgt at fremstille “Naturen i Danmark” på en spændende måde ved brug af mange farvebilleder og diagrammer, så det bliver en fornøjelse at læse, og så man samtidig bliver klogere og får endnu mere lyst til at komme ud i naturen og ved selvsyn opleve det hele. For rigtig natur skal selvfølgelig opleves derude blandt de levende organismer, men den må gerne forstås derinde i lænestolen i selskab med bøgerne.

En dybfølt tak til Augustinus-Fonden, som ved sin økonomisk støtte har gjort det muligt at udgive værket.

Også en stor tak til Tom Fenchel, Gunnar Larsen, Peter Vestergaard og Peter Friis Møller for at redigere hver af de fire første bind af værket, mens jeg selv har redigeret det sidste. Redaktørerne har gjort en stor indsats for at hjælpe fageksperterne med at skrive engageret og letforståeligt om deres store viden og nyeste opdagelser. Til sidst en særlig tak til billedredaktør, Axel Kielland og til værkets projektleder, Ole Jørgensen, som har bundet de mange tråde sammen til en læsevenlig helhed.

God fornøjelse med læsningen!

Kaj Sand-Jensen Ølsted, maj 2010

Referér til denne tekst ved at skrive:
Kaj Sand Jensen: Velkommen til "Naturen i Danmark" i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 16. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484910

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk