Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Plante- og svampeliv

Oprindelig forfatter PFM

I de fleste askedominerede skove sker omsætningen af de døde blade inden for et år. Det er så hurtigt, at der sjældent dannes noget førnelag, der kan hæmme en jordbundsflora af urter og mosser. Derfor er der ofte en veludviklet urteflora med arter, der dels også træffes i ellesumpen, dels fugtigmuldsarter fra den lidt højere bund. Som karakteristiske arter fra mange askedominerede skove kan nævnes humle, stor nælde, lav ranunkel, gul anemone, hulrodet lærkespore, vorterod, fladkravet kodriver, druemunke, bingelurt, firblad, stor konval, ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt og skov-gøgelilje samt skov-star og mosebunke.

Sommerfloraen kan dog på dræningspræget, næringsrig bund være temmelig artsfattig og domineret af meterhøj stor nælde, burre-snerre og skvalderkål. Andre steder kan en tæt underskov af hassel eller ahorn og bøg medføre, at skyggen om sommeren bliver for stærk til en sammenhængende urtevegetation. Der vil arter af jordlevende mosser ofte være fremtrædende. I de fugtige askeskove findes ofte en artsrig mosflora med flere store og højt forgrenede arter, bl.a. stribet og stor næbmos og prydbregnemos. Askens næringsrige, basiske bark giver levested til mange arter af både mosser og laver.

Ask har i modsætning til de fleste andre danske skovtræer ikke ektomykorrhiza og askedominerede skove er bl.a. af denne grund ofte ret fattige på hatsvampe.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Friis Møller: Plante- og svampeliv i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 20. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485215

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk