Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Skovbundsplanternes status

Oprindelig forfatter PWind

 FIGUR 5-71. De 414 skovarters fordeling på rødlistekategorier (forsvundet, akut truet, sårbar og sjælden) samt de ikke truede arter.

FIGUR 5-71. De 414 skovarters fordeling på rødlistekategorier (forsvundet, akut truet, sårbar og sjælden) samt de ikke truede arter.

216 arter af karplanter er medtaget på Rødliste 1997 i kategorierne forsvundet eller muligvis forsvundet, akut truet, sårbar eller sjælden (figur 5-71). 56 af disse arter vokser i tilknytning til skov og udgør 14 % af det samlede antal skovarter. Så selv om skovarterne er den største gruppe af naturligt forekommende arter, er det ikke ensbetydende med, at det også er blandt disse, at det højeste antal rødlistede arter findes (figur 5-72).

Omkring 30 % af de rødlistede skovarter er enten akut truede eller sårbare, mens lidt over 10 % er forsvundet og har for flertallets vedkommende været det i over 50 år (hvas klokke, tysk visse og hørbladet nålebæger). Ingen af disse arter er sjældne i landene omkring Danmark.

Hovedparten af de rødlistede skovarter udgøres af sjældne arter, hvis sjældenhed først og fremmest skyldes mangel på egnede voksesteder i de danske skove, f.eks. klippesprækker, hvor eksempelvis sort radeløv kan vokse. Mange af de rødlistede skovarter vokser i øvrigt på steder i skove, hvor der førhen har været mere lysåbent, end der er i dag. Dette kan bl.a. skyldes ændringer af driftsformerne i skoven, hvor områder med stævning, plukhugst og skovengsdrift er faldet drastisk. Et andet vigtigt voksested er naturskovslommerne, hvor der er lang skovkontinuitet med ringe eller ingen menneskelige forstyrrelser.

Annonce

 FIGUR 5-72. Antallet af naturligt forekommende arter i Danmark fordelt efter naturtype på ikke-truede (grønne søjler) og rødlistede arter (røde søjler). Da flere af arterne vokser i flere naturtyper, vil summen overstige det samlede antal på 1000 naturligt forekommende arter.

FIGUR 5-72. Antallet af naturligt forekommende arter i Danmark fordelt efter naturtype på ikke-truede (grønne søjler) og rødlistede arter (røde søjler). Da flere af arterne vokser i flere naturtyper, vil summen overstige det samlede antal på 1000 naturligt forekommende arter.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Wind: Skovbundsplanternes status i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 17. januar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484989

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk