Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Skovenes hvirveldyr

Oprindelig forfatter HHz

Agger, P. 1989. Dyrenes Danmark. Om Danmark som levested. – Gyldendal, København.

Andersen, I.B.F. 2001. Bæveren. – Natur og Museum 40 (1): 1-35.

Andren, H. & A. Delin. 1993. Hur Ekorrstammen fluktuerer. I Skogsvilt II, s. 127-132. – Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Annonce

Asbirk, S. (red.). 1998. Forvaltningsplan for bæver. Skov- og Naturstyrelsen.

Asferg, T., S. Pagh, M. Rosengaard & J. Bertelsen. 1997. Forekomst af egern Sciurus vulgaris i skove under 20 ha. – Faglig rapport fra DMU nr. 184 Danmarks Miljøundersøgelser. Miljø og Energiministeriet.

Asferg, T. 1994. Egernet. – Natur og Museum 33(4): 1-32.

Asferg T. & C.R. Olesen. 2004. Danmarks Hjortevildt. – Natur og Museum 43 (4): 1-36.

Baagøe, H.J. 2001. Danish bats (Mammalia: Chiroptera): Atlas and analysis of distribution, occurrence, and abundance. – Stenstrupia, Zoologisk Museum, University of Copenhagen 26(1): 1-117.

Baagøe, H. & T. Secher Jensen (red.). 2007. Dansk pattedyratlas. – Gyldendal, København.

Bejer, B. & M. Rudemo. 1985. Fluctuations of tits (Paridae) in Denmark and their relations to winter food and climate. – Ornis Scandinavica, 16: 29-37.

Bille-Hansen, J. & T. Riis-Nielsen. 2001. Skovdrift og bundflora. I: Grænser i Landskabet, Menneske, Landskab og Biodiversitet. – Skov og Landskab. Odense Universitetsforlag.

Bregnballe, T. 2003. Vildtarter og jagttider. – Danmarks Miljøundersøgelser og Gads Forlag, København.

Brøgger-Jensen, S. 1994. Ynglefugle i danske skovbryn. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 79: 48-58.

Danmarks Naturfredningsforening. 2006. Pattedyr i skoven (hæfte).

Fog, K., A. Schmedes & D. R. Lasson. 1997. Nordens padder og krybdyr. En felthåndbog. – Gads Forlag, København.

Frandsen, F. & H. Hübertz. 1994. Mus og andre pattedyr i skovbryn. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 79: 77-91.

Grell, M.B. 1998. Fuglenes Danmark – Gads Forlag, København.

Hübertz, H. 1979. Skovens struktur og fuglelivet. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 64: 31-62.

Hübertz, H. & N. Fauerholt (red.).1989. Naturpleje i skov. – Skov og Naturstyrelsen. Miljøministeriet.

Hübertz, H. & Kristiansen, L. 1995. Rigere skov i Danmark. – Gads Forlag og Miljø- og Energiministeriet, København.

Jensen, J. Kjærgaard. 2002. Nye dyr i Danmark. – Natur og Museum 41(3): 1-34.

Jensen, B. 1993. Nordens pattedyr. Gads Forlag, København.

Jensen, T.S. 1993. Mus, rotter og spidsmus. – Natur og Museum 32 (3): 1-32.

Jensen, J.K. 1983. Danmarks krybdyr. – Natur og Museum 22 (1): 1-32.

Jensen, J.K. 1990. Danmarks padder. – Natur og Museum 29 (2): 1-31.

Jeppesen, J. Lund. 1987. The disturbing Effects of Orienteering and Hunting on Roe Deer (Capreolus capreolus). – Communication no 214. Vildtbiologisk Station Kalø.

Kanstrup, N., T. Asferg, M. Flinterup, B.J. Thorsen & T.S. Jensen. 2009. Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. – Skov- og Naturstyrelsen.

Kitchener, A. 2001. Beavers. – British Natural history Series. Whittet Books.

Keseler, M.H. & S. Asbirk. 2001. Skov og Naturstyrelsen: Hvordan bevarer vi hasselmusene i skovene. – Særtryk af Skoven 34 (9).

Laursen, J.T. 2006. Danmarks ugler. – Danmarks Dyreliv bind 10. Apollo Books.

Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. – Acta Historica Scientarum Naturalium et Medicinalum. Editit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, vol. 19. Odense Universitetsforlag.

Madsen, A.B. & T. Asferg. 2002. Grævlingen. – Natur og Museum 41(4): 1-35.

Meltofte, H. & J. Fjeldså (red). 2002. Fuglene i Danmark. – Gyldendal, København.

Muus, B. (red.). 1991. Danmarks pattedyr, bind 1 og 2. – Gyldendal, København.

Møller, P.F. (red.). 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Nielsen, A.G.. 2006. Spætter. – Natur og Museum 45(4): 1-35.

Nordström J. & P. Kjellander. 2004. Rådjur, räver & sork: ett triangeldrama. I Skogsvildt III Vildt og Landskab i forandring. Grimsö forskningsstation, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Olesen, C.R., P.K. Theil & A.E. Coutant. 1998. Råvildt og forstyrrelser. – Faglig rapport fra DMU nr. 237. Danmarks Miljøundersøgelser. Miljø og Energiministeriet.

Olesen, C.R., T. Asferg & M. Forchhammer. 2002. Rådyret – fra fåtallig til almindelig. – Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet.

Pagh, S. 1996. Ræven. – Natur og Museum 35(1): 1-31.

Sørensen, P. & Thomsen, K. (red.). 1992. Danmarks naturskove. – Nepenthes.

Vilhelmsen, H. 1992. Bevar hasselmusen. En håndbog i bevarelse af hasselmusen og dens levesteder. – Foreningen til dyrenes beskyttelse i Danmark.

Aaris-Sørensen, J. 1992. Grævlinger i Danmark. – En håndbog. Foreningen til dyrenes beskyttelse.

Aaris-Sørensen, K. 1988. Danmarks forhistoriske dyreverden. 3. udg. – Gyldendal, København.

www.skovognatur.dk

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hanne Hübertz: Litteratur: Skovenes hvirveldyr i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 17. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485375

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk