Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Skovenes planteliv

Oprindelige forfattere GSMo, BOd, PFM og PWind

Andersen, A.G., D.F. Boesen, K. Holmen, N. Jacobsen, J. Lewinsky, G. Mogensen, K. Rasmussen & L. Rasmussen. 1976. Den danske mosflora. I. Bladmosser. Gyldendal, København.

Bille-Hansen, J. & T. Riis-Nielsen. 2001. Skovdrift og bundflora – p. 43-58 i: Hels, T., K. Nilsson, J.N. Frandsen, B. Fritzbøger & C.R. Olesen. 2001. Grænser i landskabet. Odense Universitetsforlag.

Bradshaw, R.H.W., B. Holmqvist, S. Cowling & M. Sykes. 2000. The effects of climate change on the distribution and management of Picea abies in southern Scandinavia. – Canadian Journal of Forest Research, 30: 1992-1998.

Annonce

Bøcher, T.W. 1969. Skovbundsfloraen i plantegeografisk belysning. – I: Bøcher, T.W., C.O. Nielsen, & A. Schou: Danmarks Natur. Bind 6. Skovene. Politikens Forlag, København. p. 327-352.

Goldberg, I., G. Asbjerg & E. Plöger. 2008. Sphagnum-feltguide. AGLAJA.

Hansen, P.E. 1992. Vestskovens flora – efter 25 år. - Urt, 16: 50-56.

Henriksen, H.A. 1988. Skoven og dens dyrkning. - Dansk Skovforening. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Jørgensen, H. & F. Rune. 2005. Træer og Buske. - Gyldendal, København.

Kolstrup, E. & K. Havemann 1984. Weichselian Juniperus in the Frøslev alluvial fan (Denmark). -Bulletin of the Geological Society of Denmark, 32: 121-131.

Køie, M. 1938. The soil vegetation of the Danish conifer plantations and its ecology. – Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, Nat. Mat. Afd., 9. Række, VII, 2. – Levin & Munksgaard, København.

Lawesson, J.E., G. de Blust, C. Grashof, L. Firbank, O. Honnay, M. Hermy, P. Hobitz, & L.M. Jensen. 1998. Species diversity and area-relationships in Danish beech forests. – Forest Ecology and Management, 106: 235-245.

Møller, C.M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. – Dansk Skovforening.

Møller, P.F. 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport, 1997/41.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Nielsen, P.C. 1978. Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800 – Dansk Dendrologisk Årsskrift, V/1: 7-45.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Oppermann, A. 1922. Skovfyr i Midt- og Vestjylland. Spredte studier. – Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 6: 140-336.

Oppermann, A. 1923. Dyrkning af Lærk i Danmark. Et Stykke Kulturhistorie. – Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 7: 1-324.

Petersen, P.M. & E. Frederiksen. 1999. Skovmærke, guldnælde og alm. bingelurt – betydningen af nutidige og landskabshistoriske forhold for de tre arters forekomst og udbredelse på Røsnæs. – Flora og Fauna, 105: 49-62.

Pigott, C.D. 1991. Tilia cordata Miller. Biological Flora of the British Isles. – Journal of Ecology, 79:1147-1207.

Pigott, C.D. & J.P. Huntley. 1981. Factors controlling the distribution of Tilia cordata at the northern limits of its geographical range. III. Nature and causes of seed sterility. – New Phytologist. 87: 817-839.

Schou, J.C., P. Wind & S. Lægaard. 2009. Danmarks Græsser. – BFNs Forlag. Klitmøller.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for bevaring af genetiske ressourcer hos træer og buske i Danmark. – Skov- og Naturstyrelsen, Statsskovenes Planteavlsstation.

Stoltze, M. & S. Pihl (red.). 1998: Rødliste 1997. -Miljø- og Energiministeriet. Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen, København.

Svenning, J.-C. & E. Magård. 1999. Population ecology and conservation status of the last natural population of English yew Taxus baccata in Denmark. – Biological Conservation 88: 173-182.

Sykes, M.T., I.C. Prentice & W. Cramer. 1996. A bioclimatic model for the potential distributions of north European tree species under present and future climates. – Journal of Biogeography 23: 203-233.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. – Philipsens Forlag, København.

Vedel, H. 1969. Kulturskov. – I: Bøcher, T.W., Nielsen, C.O. & Schou, A.: Danmarks Natur. Bind 6. Skovene. Politikens Forlag, København. p. 200-240.

Vedel, H. & P. Wind (red). 1984. Botanisk-økologisk kursus på naturskolen i Lystrupminde 2.-10. juli 1984. – Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, duplikeret rapport.

Warming, E. 1916-1919. Dansk plantevækst. Skovene. – Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, København og Kristiania.

Wicksell, U. & K.I. Christensen. 1999. Hybridisation among Tilia cordata and T. platyphyllos (Tiliaceae) in Denmark. – Nordic Journal of Botany, 19(6): 673-684.

Wind, P. 2000. Mangfoldigheden i den danske flora. – Urt. 24: 131-145.

Worsøe, E. 1985. Er taks (Taxus baccata L.) vildtvoksende i Danmark? – Flora og Fauna, 91: 22-26.

Zaccharias, D. & D. Brandes. 1990. Species area relationships and frequency – floristical data analysis of 44 isolated woods in northwestern Germany. – Vegetatio, 88: 21-29.

Ødum, S. 1968. Udbredelsen af træer og buske i Danmark. – Botanisk Tidskrift, 64 (1): 1-118.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Gert Steen Mogensen, Bent Odgaard, Peter Friis Møller, Peter Wind: Litteratur: Skovenes planteliv i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 22. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485372

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk