Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Skovenes historie

Oprindelige forfattere BFrit og BOd

Andersen, S.T. 1970. The relative pollen productivity of North European trees, and correction factors for tree pollen spectra. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2: 96.

Andersen, S.T. 1984. Forests at Løvenholm, Djursland, Denmark, at present and in the past – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter 24/1.

Andersen, S.T., B. Aaby & B. Odgaard. 1983. Environment and Man. Current Studies in Vegetational History at the Geological Survey of Denmark. – Journal of Danish Archaeology.

Annonce

Bjerke, S. 1957. Nogle træk af de sydskandinaviske løvskoves udvikling i de sidste århundreder -Dansk Dendrologisk Årsskrift, IV: 373-413.

Dam, P. 2009. Skovenes udbredelse før landboreformerne. – Landbohistorisk Tidsskrift, 2009/1: 51-88.

Fritzbøger, B. 1989. Skove og skovbrug på Falster 1652-1685, Odense.

Fritzbøger, B. 1992. Danske skove 1500-1800. En landskabshistorisk undersøgelse. – Landbohistorisk Selskab.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. – Gyldendal, København.

Fritzbøger, B. 1995. Nordamerikanske træfrøleverancer til Danmark o. 1800 – Dansk Dendrologisk Årsskrift, XIII: 7-43.

Fritzbøger, B. 1997. Nåletræ i Danmark. Et bidrag til skov- og havebrugets historie ca. 1700-1830. - Historisk Tidsskrift 97(2): 252-274.

Fritzbøger, B. (red.). 1999. Skoven i lokalhistorien. - Dansk Historisk Fællesråd og Skovhistorisk Selskab.

Fritzbøger, B. 2004. A Windfall for the magnates. The Development of Woodland Ownership in Denmark c. 1150-1830. – University Press of Southern Denmark.

Hannon, G., R.H.W. Bradshaw & J. Emborg. 2000. 6000 years of forest dynamics in Suserup Skov, a semi-natural Danish woodland. – Global Ecol. Biodiversity Lett. 9: 101-114.

Hansen, J.M. 1995. En ø’s opståen, kystdannelse og vegetationsudvikling: Naturlige og menneskeskabte landskaber på Læsø. – Geologisk Tidsskrift, 1995, hæfte 2: 1-74.

Havemann, K. 1991. Dendrokronologisk datering af saltsyderi på Læsø med kort rids af udviklingstendenser indenfor dendrokronologien. – Hikuin 18.

Hoff, A. 1997. Lov og Landskab. Landskabslovenes bidrag til forståelsen af landbrugs- og landskabsudviklingen i Danmark ca. 900-1250. – Århus Universitetsforlag.

Holmsgaard, E. 1992. Løvskovsdyrkning gennem de seneste 200 år. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 77/2: 101-119.

Iversen, J. 1958. The bearing of glacial and interglacial epochs on the formation and extinction of plant taxa. – Uppsala Universitets Årsskrift, 6: 210-215.

Iversen, J. 1941. Landnam i Danmarks stenalder -Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2:66.

Jakobsen, B. 1973. Skovens betydning for landbrugets udvikling i Danmark indtil ca. 1300. – Beretning nr. 271. Statens Forstlige Forsøgsvæsen, 33/4: 345-396.

Jensen, H.A. 1985. Catalogue of late- and post-glacial macrofossils of Spermatophyta from Denmark, Schleswig, Scania, Halland and Blekinge dated 13,000 B.P. to 1538 A.D. – Danmarks Geologiske Undersøgelse. Serie A. Nr. 6.

Jørgensen, E.L. & P.C. Nielsen. 1964. Nordsjællands skove gennem 200 år. – København.

Kjærgaard, T. 1991. Den danske revolution 1500-1800. En økohistorisk tolkning. – Gyldendal, København.

Klindt-Jensen, K. 1986. Gamle skove i Midt- og Vestjylland belyst ud fra historiske kilder. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 71: 411-434.

Laursen, J. 1994. Historien i skoven. – Skippershoved.

Malmros, C. 1991. Fyr under kedlerne. Trækulsanalyse af saltsyderier på Læsø. – Hikuin 18.

Mitchell, F.J.G. 2005. How open were European primeval forests? Hypothesis testing using palaeoecological data. – Journal of Ecology, 93: 168-177.

Munk, H. 1969. Hasselskoven. En skov- og landbrugskulturhistorisk studie fra Sydsjælland 1600-1700, Frederikssund.

Møller, P.F. 1999. Skovhistoriens betydning i dagens Danmark. p. 167-182 i Pettersson, R. (red.): Skogshistorisk Forskning i Europa och Nordamerika. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden nr. 22.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Møller, P.F. 2004. Nåleskovens historie i Danmark. -Flora og Fauna, 110(3): 59-70.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, J. 1988. Hedens grannelund. Statens planteanlæg på de jyske heder 1788-1863, Herning.

Nielsen, P.C. 1960. Skibets krav til skoven. – Handels- og Søfartsmuseet, Årbog 1960, s. 169-204.

Nielsen, P.C. 1978. Fremmede træarter i Danmark indtil omkring år 1800. – Dansk Dendrologisk Årsskrift V,1: 7-45.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Odgaard, B.V. 1994. The Holocene vegetation history in northern West Jutland, Denmark. – Opera Botanica, 123: 1-171.

Odgaard, B. 2006. Fra bondestenalder til nutid. – I: Larsen, G. (red.). Naturen i Danmark – Geologien. Gyldendal, København: 333-359.

Odgaard, B.V. og J.R. Rømer (red.). 2009. Danske landbrugslandskaber gennem 2000 år: Fra digevoldinger til støtteordninger. – Aarhus Universitetsforlag.

Oksbjerg, E. & E. Worsøe. 1992. Coppice and pollards in the Danish rural landscape. – News of Forest History, 15: 17-22.

Oksbjerg, E. 1989. Rude Skov og det tidligere overdrev, Rønde.

Olufsen, C. 1811. Danmarks Brændselsvæsen. Physikalskt, cameralistiskt og oeconomiskt betragtet. – Kjøbenhavn.

Petersen, V. 1969. Agernhaver og andre skovdyrkningsforanstaltninger i Danmark før v. Langens ankomst 1763. – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 54: 261-270.

Petersen, V. 1988. Skindbjerglund og fredskovsforordningen af 1805. – Fra Himmerland og Kjær herreder, p. 95-104.

Rasmussen, P. 1989. Leaf foddering of livestock in the Neolithic: archaeological evidence from Weire, Switzerland. – Journal of Danish Archaeology, 8.

Staun, H. 2005. Skove og Skovbrug på Langeland. Fra istid til nutid. – Langelands Museum.

Steensberg, N.K. 1992. Kongens skove. Skovene i Frederiksborg amt fra 1500-tallet til moderne tid. Hillerød.

Svenning, J.-C. 2002. A review of natural vegetation openness in north-west Europe. – Biological Conservation, 104: 133-148.

Sørensen, R. 1962. Hundrede år af Rold skovenes historie. – Fra Himmerland og Kjær herreder, p. 109-140.

Toksvig, L. 2007. Forsyning af tømmer til flådens skibe i 1800-tallet. Historien om de nordsjællandske flådeege. – Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 92/1: 1-28.

Weismann, C. 1900. Skove og Skovbrug paa Fyn i det nittende Aarhundrede, Odense.

Worsøe, E. 1988. Jonstrup Vang. Historien om et skovlandskab fra middelalder til nutid. – Skippershoved.

Worsøe, E. 1986. Skovene på Lolland og Falster før skovfredningen.

Worsøe, E. 1979. Stævningsskovene. Danmarks Naturfredningsforenings Forlag.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. – Philipsens Forlag, København.

Vellev, J. 2000. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. – Forlaget Hikuin.

Aaby, B. 1994. Skovene i forhistorisk tid. – Bol og by. Landbohistorisk Tidsskrift, 1994:26-50.

Aaby, B. 1986. Trees as anthropogenic indicators in regional pollen diagrams from eastern Denmark - i: Behre, K-E (red.): Anthropogenic Indicators in Pollen Diagrams. Rotterdam.

Aaris-Sørensen, K. 1998. Danmarks forhistoriske dyreverden. 3. udg. – Gyldendal, København.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Bo Fritzbøger, Bent Odgaard: Litteratur: Skovenes historie i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 21. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485370

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk