Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Skovenes forvaltning

Oprindelige forfattere FHel, BJTho, HHz, IMTho, PFM og PTarp

Fabricius, J. 1984. Kongelunden på Amager, Skoven og Det kgl Fasaneris historie. Visoprint.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven – Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. Gyldendal, København.

Helles, F. og M. Linddal 1999. Denmark. I. Glück, P., G. Oesten and K.-R. Volz. Formulation and Implementation of National Forest Programmes. Vol. II: State of the Art in Europe. EFI Proceedings no. 30: 57-73.

Annonce

Helles, F. and P. Tarp 2003. Introduction to Forest Management Planning. The Royal Veterinary and Agricultural University, Frederiksberg.

Hübertz, H. (red.). 1994. Temanummer om skovbryn. Dansk Skovbrugs Tidsskrift 64 (1): 1-144.

Hübertz, H. 1998. Naturhensyn i skovdriften. -Skov-info nr. 6. Skov- og Naturstyrelsen.

Hübertz, H. & N. Faurholdt (red.). 1989. Naturpleje i skov. Skov- og Naturstyrelsen.

Hübertz, H & I. Høst. 1999. Vildtvenlig Skovdrift. -Skov-info nr. 22. Skov- og Naturstyrelsen.

Hübertz, H. & L. Kristiansen. 1995. Rigere skov i Danmark. – Skov- og Naturstyrelsen og Gads Forlag, København.

Kanstrup, N., T. Asferg, M. Flinterup, B.J. Thorsen & T.S. Jensen. 2009. Vildt & Landskab. Resultater af 6 års integreret forskning i Danmark 2003-2008. – Skov- og Naturstyrelsen.

Lund, N. 2001. Fasanen, jagten og kulturen – Aschehougs Forlag.

Møller, C. M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. Dansk Skovforening.

Naturrådet. 2005. Skelettet i landskabet. – Vismandsrapport 2005.

Rune, F. (red.). 2001. Biodiversitet i dyrket skov. -Skovbrugsserien 27: 1-136. Skov & Landskab.

Skov- og Naturstyrelsen. 1991. Rødliste ‘90. Særligt beskyttelseskrævende planter og dyr i Danmark. Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige skovtyper.

Skov- og Naturstyrelsen. 1994. Strategi for bæredygtig skovdrift. Betænkning nr. 1267. Miljøministeriet.

Skov- og Naturstyrelsen. 1995. Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi. Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen. 1999. Skov- og Naturstyrelsens naturplejestrategi. Skov- og Naturstyrelsen.

Skov- og Naturstyrelsen. 2002. Det nationale skovprogram. Miljøministeriet.

Stoltze, M. & S. Pihl (red.). 1998. Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

Thomsen, K. 1996. Alle tiders urskov. Nepenthes Forlag.

Vildtforvaltningsrådet. 2006. Indfangning, udsætning og jagt på fasan, agerhøne og gråand i Danmark. – Rapport fra arbejdsgruppe nedsat af Vildtforvaltningsrådet.

Wilhjemudvalget. 2001. En rig natur i et rigt samfund. – Skov- og Naturstyrelsen.

Winge, O. 1886. Jægernes skadelige Dyr.

www.sns.dk – Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Finn Helles, Bo Jellesmark Thorsen, Hanne Hübertz, Iben Margrete Thomsen, Peter Friis Møller, Peter Tarp: Litteratur: Skovenes forvaltning i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 23. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485367

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk