Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Skovenes naturgivne rammer

Oprindelige forfattere HePet, HVejre, ICal, LDal og PFM

Aussenac, G. 2000. Interactions between forest stands and microclimate: Ecophysiological aspects and consequences for silviculture. – Annales of Forest Science, 57: 287-301.

Borggaard, O.K. & B. Elberling. 2003. Biogeochemistry in a pedological context. Københavns Universitet.

Bornebusch, C.H. 1930. The Fauna of Forest Soil. - Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 11: 1-224.

Annonce

Brady, N.C. & R.R. Weil. 1999. The nature and properties of soil. 12. udg. Prentice-Hall Inc.

Buol, S.W., F.D. Hole, R.J. McCracken & R.J. Southard. 1997. Soil genesis and classification. 4. udg. Iowa State University Press/Ames.

Dalsgaard, L. 2008. Transpiration and water budgets of European beech (Fagus sylvatica L.) dominated stands in relation to canopy structure. Forest & Landscape Research 39: 1-240. Skov & Landskab.

Danmarks Meteorologiske Institut. 1999. Danmarks klima (DMI, Trafikministeriet).

Fisher, R.F. & D. Binkley. 2000. Ecology and management of forest soils. – 3. udg. John Wiley and Sons, Inc.

Geiger, R., R.H. Aron & P. Todhunter. 1995. The Climate Near the Ground. Vieweg.

Gjelstrup, P. & H. Petersen. 1987. Jordbundens mider og springhaler. – Natur og Museum, 26(4).

Granat, H.J. 2005. Dyrkningsbetingelserne og lokalitetskortlægning. – p. 114-138 i: Larsen, J. B. (red.) Naturnær skovdrift. Dansk Skovbrugs Tidsskrift.

Hansen, K., K.R. Rasmussen & P. Gundersen (red.). 1996. Skovdriftens effekter på dyrkningsgrundlag, grund- og overfladevand. – Skovbrugsserien 18: 1-79. Skov & Landskab.

Jones, H.G. 1992. Plants and microclimate. A Quantitative approach to environmental plant physiology. Cambridge University Press.

Kristiansen, S.M. & K. Dalsgaard. 2001. Jordbunden. – Natur og Museum, 40(4).

Kristiansen, S.M., H. Nehmdahl & M.H. Greve. 2001. Elektromagnetisk jordbundskortlægning i skov med EM38 sensor. – Intern rapport nr. 149. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Danmarks JordbrugsForskning.

Lambers, H., F.S. Chapin & T.L. Pons. 1998. Plant Physiological Ecology. Springer.

Lowman, M.D. & N.M. Nadkarni (red.). 1996. Forest Canopies: Structure and Microclimate of Forest Canopies: by: Parker. Academic Press.

Madsen, H.B., A.H. Nørr & K.Aa. Holst. 1992. Atlas over Danmark. Serie I, bind 3. Den danske jordklassificering. – Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Rosendahls Bogtrykkeri. C.A. Reitzel.

Monteith, J.L. (red.). 1976. Vegetation and the Atmosphere – vol. 2: case studies: Coniferous forests: by: Jarvis, James & Landsberg. Deciduous forests: by Rauner. Academic Press.

Monteith, J.L. & M.H. Unsworth (red.). 1990. Principles of Environmental Physics. Edward Arnold.

Murphy, P.W. 1955. Ecology of the fauna of forest soils. – In: Kevan, D.K.McE. (ed.) Soil Ecology. Butterworths Scientific Publications, London, pp. 99-124.

Müller, P.E. 1884. Studier over skovjord, som bidrag til skovdyrkningens theori. II Om muld og mor i egeskove og på heder. – Tidsskrift for Skovbrug, 7: 1-232.

Møller, P.F. 2000. Vandet i skoven – hvordan får vi vandet tilbage til skoven? Belysning af afvandingens baggrund, omfang og naturmæssige betydning – med henblik på mulighederne for at opnå mere naturlige vandstandsforhold i de danske skove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2000/62.

Nielsen, M.K. & K. Raae. 1999. Forstlig lokalitetskortlægning. – Skovinfo nr. 23.

Oke, T.R. 1987. Boundary layer climates. Routledge.

Pilegaard, K. 2003. Field measurements of atmosphere-biosphere interactions in a Danish beech forest. – Boreas Environment Research, 8.

Rasmussen, K.R. & K. Hansen (red.). 2003. Grundvand fra skovene – muligheder og problemer. -Skovbrugsserien 34: 1-122. Skov & Landskab.

Rasmussen, K.R. & H. Vejre. 1995. Effect of tree species and soil properties on nutrient immobilization in the forest floor. – Plant and Soil, 168-169: 345-352.

Rosenblad, N.J., B.L. Blad & S.B. Verma.1983. Microclimate – The Biological Environment. John Wiley & Sons.

Rune, F. 1997. Decline of mires in four Danish State forests during the 19th and 20th century – Forskningsserien, 21:1-93. Skov & Landskab.

Scharling. M. 1999. Klimagrid-Danmark, normaler 1961-1990, måneds- og årsværdier. – DMI, Technical Report 99-12.

Sundberg, P.S., I. Callesen, M.H. Greve & K.R. Rasmussen (red.). 1999. Danske jordbundsprofiler. -Danmarks Jordbrugsforskning, Foulum.

Sørensen, N.K. & A. Bülow-Olsen (red.). 1994. Plantedirektoratets fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser. Landbrugsministeriet.

Utaaker, K. 1991. Mikro- og lokalmeteorologi. -Alma Mater Forlag.

Vejre, H. 1999. Stability of Norway spruce plantations in western Denmark – soil nutrient aspects. -Forest Ecology and Management, 114: 45-54.

Vejre, H., M. Ingerslev & K.R. Rasmussen. 2001. Fertilization of Danish Forests: A Review of Experiments. – Scand. J. For. Res. 16: 502-513.

Vejre, H. & T. Vikstrøm. 1995. Guide til det danske landskab. – Rhodos Internationalt Forlag for Videnskab og Kunst, København.

www.DMI.dk

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henning Petersen, Henrik Vejre, Ingeborg Callesen, Lise Dalsgaard, Peter Friis Møller: Litteratur: Skovenes naturgivne rammer i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 21. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485368

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk