Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Bøgeskov

Oprindelige forfattere JH-C og PFM

Bjerke, S. 1959. Om svin og skov – Dansk Skovforenings Tidsskrift, 44: 529-540.

Brüel, G.P.L. 1900. Bidrag til det praktiske Skovbrug. N.C. Roms Bog- og Stentrykkeri.

Christensen, M., K. Hahn, E.P. Mountford, P. Ódor, T. Standovár, D. Rozenbergar, J. Diaci, S. Wijdeven, P. Meyer, S. Winter & T. Vrska. 2005. Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. – Forest Ecology and Management, 210:267-282.

Annonce

Emborg, J., K. Hahn & M. Christensen (red.). 2001. Urørt Skov i Danmark – status for forskning og forvaltning. – Skovbrugsserien 28: 1-69. Skov & Landskab.

Fritzbøger, B. 1994. Kulturskoven. Dansk skovbrug fra oldtid til nutid. – Gyldendal, København.

Hauch, L.A. 1937. The beech in Denmark. – 3 bind. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Hauch, L.A. & A. Oppermann. 1898-1902. Haandbog i Skovbrug. – Det Nordiske Forlag.

Heilmann-Clausen, J. & E. Aude. 2006. Forvaltning af dødt ved i naturnære bøgebevoksninger – til gavn for biodiversiteten? – HabitatVision, Rapport 06-01.

Hemberg, E. 1918. Bokens (Fagus sylvatica L.) invandring till Skandinavien och dess spridningsbiologi. – Skogvårdsföreningens Tidskrift, 16: 157-181.

Henriksen, H.A. 1988. Skoven og dens dyrkning. -Dansk Skovforening. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Holmsgaard, E. 1992. Løvskovsdyrkning gennem de seneste 200 år – Dansk Skovbrugs Tidsskrift 77(2): 101-119.

Jakobsen, B. 1973. Skovens betydning for landbrugets udvikling i Danmark indtil ca. 1300. – Beretning nr. 271. Statens Forstlige Forsøgsvæsen, 33(4): 345-396.

Jakobsen, B. 1989. Bøgeforyngelser i dansk skovbrug i de sidste 200 år. – Beretning nr. 359. Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 42(4): 233-265.

Lindquist, B. 1931. Den skandinaviska bokskogens biologi. – Skogvårdsföreningens Tidskrift, 29(3): 178-532.

Lindquist, B. 1938. Timmesøbjerg – en biologisk studie i bokskogen på Møens Klint. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 9. rk., bd. 7, nr. 4.

Mikkelsen, V.M. 1963. Beech as a natural forest tree in Bornholm. – Botanisk Tidsskrift 58: 253-280.

Mikkelsen. 1964. xxx (søjlediagram s. 345)

Mikkelsen, V.M. 1976. Botanik III. Planteøkologi og danske plantesamfund. De Studerendes Råd ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Møller, C.M. 1965 (2. udg. 1977). Vore Skovtræarter og deres dyrkning. – Dansk Skovforening.

Møller, P.F. 1997. Biologisk mangfoldighed i dansk naturskov. En sammenligning mellem østdanske natur- og kulturskove – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 1997/41.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Træer og Buske. – Politikens Forlag.

Møller, P.F. & H. Staun. 2001. Danmarks Skove. 3. udg. – Politikens Forlag.

Nielsen, P.C. 1978. Bøgedyrkningens historie i Danmark i 1800-tallet. – Dansk Natur – Dansk Skole, Årsskrift 1978: 27-62.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Olsen, L.-H., J. Sunesen & B.V. Pedersen. 2005. Små dyr i skoven. 3.udg. – Gyldendal, København.

Oppermann, A. 1908. Vrange bøge i det nordøstlige Sjælland. – Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, 2(1): 29-256.

Rune, F. (red.). 2001. Biodiversitet i dyrket skov. -Skovbrugsserien 27: 1-136. Skov & Landskab.

Skovsgaard, J.P. & H.A. Henriksen. 2007. Foryngelse af bøg (Forsøg i Rand Skov og Als Nørreskov). -Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 91: 93-168.

Steen, A. 1886. Bidrag til Bøgens Vækstforhold i Danmark. – Særtyk af Tidsskrift for Skovbrug, IX.

Vaupell, C. 1863. De danske Skove. Philipsens Forlag, København.

Worsøe, E. 1984. Om flerstammede og uregelmæssige bøge i Nord- og Midtjylland. – Flora og Fauna, 90: 45-55.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jacob Heilmann-Clausen, Peter Friis Møller: Litteratur: Bøgeskov i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 14. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485361

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk