• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Skovtyper og deres baggrund

Oprindelig forfatter PFM

Buchwald, E. & S. Søgaard. 2000. Danske naturtyper i det europæiske Natura 2000 netværk. -Skov- og Naturstyrelsen.

European Communities. 1991. Corine biotopes manual, habitats – chapter 5: forests.

Ellenberg, H. 1988. Vegetation Ecology of Central Europe. – Cambridge University Press.

Annonce

Kommissionen for de Europæiske Fælleskaber. 1991. CORINE biotopes manual. Habitats of European Community. Data specifications. Parts 2. EUR 12587/3 en, ISBN: 92-826-3211-3.

Lawesson, J. 2000. Danish deciduous forest types. -Plant Ecology, 155: 199-221.

Mikkelsen, V.M. 1976. Botanik III. Planteøkologi og danske plantesamfund. – De Studerendes Råd ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Nord-Larsen, T., V.K. Johannsen, B.B. Jørgensen & A. Bastrup-Birk. 2008. Skove og plantager 2006. -Skov & Landskab.

Petersen, P.M. & P. Vestergaard. 2006. Vegetationsøkologi. Gyldendal, København. 4. udg.

Pihl, S., R. Ejrnæs, B. Søgaard, E. Aude, K.E. Nielsen, K. Dahl & J.S. Laursen. 2000.

Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. – Danmarks Miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 322.

Påhlsson, L. (red). 1994. Vegetationstyper i Norden. Nordisk Ministerråd – TemaNord 1994:665.

Warming, E. 1916-19. Dansk plantevækst. 3. Skovene. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Friis Møller: Litteratur: Skovtyper og deres baggrund i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 15. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=485359

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Litteratur: Skovtyper og deres baggrund Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Naturen i Danmark

 • Historik