Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Fiskeriets virkning på havmiljøet

Oprindelig forfatter HGis

Man har nok altid været bekymret for, hvordan fiskeriet påvirker havmiljøet. Helt tilbage i 1300-tallet udtrykte det engelske parlament således i en henvendelse til kongen bekymring over


"that the great long iron of the wondyrchoun (et af datidens bomtrawl) presses so hard on the ground when fishing that it destroys the living slime and the flowers on the bottom under the water, and also the spat of oysters, mussels, and other fish, by which the large fish are accustomed to live and be nourished".

Svaret var stort set det samme, som man kunne have forventet, hvis henvendelsen havde været nutidig:

Annonce

"Let commission be made by certain qualified persons to inquire and certify to the truth of the allegation made, and thereon let right be done in the Court of Chancery."

I de senere år har en række miljøorganisationer og en øget miljøbevidsthed skabt en stigende interesse for fiskeriets indvirkning på havmiljøet. Torskefiskeriet påvirker således ikke alene torskebestanden selv, men også de byttedyr den lever af samt dens rovdyr og konkurrenter.

Fiskeriet i Nordsøen fjerner i øjeblikket omkring 30 procent af den gennemsnitlige mængde af kommercielt udnyttede fisk. Redskaber, der slæbes hen over bunden, påvirker dens dyreliv.

Der er betydelige bifangster af ikke kommercielle fiskearter og undertiden også bifangster af andre dyr, f.eks. af marsvin i garnfiskeriet. Endelig er der et stort udsmid af fisk og fiskeindvolde, der især tjener som føde for havfugle.

Boks 17-1. Industrifiskeriet og dets betydning

 Antal unger som hvert ridepar får på vingerne om året i kolonierne ved Firth of Forth i Skotland i forhold til tobisfangsten per dag i juni i det danske industrifiskeri i samme område.

Antal unger som hvert ridepar får på vingerne om året i kolonierne ved Firth of Forth i Skotland i forhold til tobisfangsten per dag i juni i det danske industrifiskeri i samme område.

Industrifiskeriet har gennem årene været meget debatteret. Det har været diskuteret, om det er forsvarligt at fjerne op mod en million tons tobis om året fra Nordsøen, når tobisen samtidig er en vigtig fødekilde for andre fisk, havfugle og havpattedyr. Man har imidlertid ikke kunnet påvise, at fiskeriet generelt har påvirket de andre arters vækst eller forplantning. I områder nær den skotske kyst har det dog vist sig, at havfuglenes forplantningssucces er afhængig af forekomsten af småtobis i yngletiden.

Selv om det er vanskeligt at skelne fiskeriets indvirkning på tobisbestanden i disse områder fra bestandens naturlige svingninger, har man valgt at lukke et større område ved Firth of Forth ud for Edinburgh, hvor der findes en række ynglekolonier af havfugle, og hvor især ridernes ynglesucces har vist sig at afhænge af mængden af småtobis.

Industrifiskeriets bifangster af småsild, kuller og hvilling har også skabt debat. Bifangsterne i tobisfiskeriet er små og uden betydning, men der har været betydelige bifangster af småsild i industrifiskeriet efter brisling op til midten af 1990'erne, og af kuller og hvilling i sperlingfiskeriet i den nordlige Nordsø.

Især de engelske og skotske konsumfiskere har været utilfredse med, at bifangsterne af små kuller og hvilling i sperlingfiskeriet formindskede rekrutteringen til de bestande af kuller og hvilling, som de fisker på. Sperlingfiskeriet er imidlertid gået tilbage i forhold til 1970'erne og starten af 1980'erne, bl.a. på grund af den såkaldte sperling-kasse, et stort område i den nordlige Nordsø, hvor fiskeri med småmaskede redskaber blev forbudt i starten af 1980'erne.

I de senere år er bifangsterne i industrifiskeriet generelt faldet som følge af en stadig mere effektiv håndhævelse af reg- ler, som begrænser bifangstens størrelse. Der kan stadig optræde store bifangster, men de er ikke længere et generelt problem for det danske industrifiskeri.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Henrik Gislason: Fiskeriets virkning på havmiljøet i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 6. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483531

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk