Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Gråsæl

Oprindelig forfatter CCKi

Gråsælen (Halichoerus grypus) er næst efter spættet sæl den hyppigste sælart i danske farvande og den eneste anden sæl, der kan siges at have en permanent forekomst her. Der findes tre bestande: én i den østlige del af Østersøen, én i Nordøstatlanten og én i Nordvestatlanten. Øster-søbestanden forekom tidligere også i den vestlige del af Østersøen, og i de senere år er småbestande nu atter ved at etablere sig her.

Gråsælen kendes let på sit hesteagtige hoved og på sin størrelse (figur 13-28). Pelsfarven varierer ret meget. Voksne individer er op til 230 cm lange og vejer op imod 300 kg. Hannerne bliver en del større end hunnerne. Ungen bliver født i en længde af 100 cm og med en vægt på 11-20 kg. Den har en hvid uldhårspels (lanugo). Gråsælunger skal blive på land, indtil de har fået deres voksenpels.

 FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

FIGUR 13-28. Gråsælhoved.

Udbredelse i Danmark

Modsat tilfældet med spættet sæl så lykkedes det omkring år 1900 at udrydde gråsælen i Danmark. Før bortskydningen fandtes den vidt udbredt i danske farvande med Rødsand og Anholt som de vigtigste bastioner.

Annonce

I dag findes der atter en lille bestand af gråsæler i de indre danske farvande; hyppigst på de gamle lokaliteter Rødsand og Anholt, men også på Læsø og Hesselø. Radiomærkede gråsæler har vist en stor vandreaktivitet til og fra den indre, østlige del af Østersøen. I 1991 blev der fundet en gråsæl i Køge Bugt; den havde et estisk mærke på halen og var sluppet fri ved Klaipeda, Litauen. Et andet mærket dyr blev fundet i Århus Bugt. Strejfende gråsæler er indsamlet til Zoologisk Museum fra Øresund, Møn og Bornholm, og i Limfjorden observeredes en enkelt gråsæl i 1998.

I den slesvig-holstenske del af Vadehavet findes en lille gråsælbestand. Strejfende dyr herfra er flere gange blevet observeret og fundet døde langs den danske Nordsøkyst.

Forplantning

Ved Rødsand og Anholt er der i de seneste år konstateret yngleaktivitet. I juli 1982 blev en lille unge fundet på Anholt og i marts 1993 en på Rødsand. Fødselstidspunkterne minder om forholdene inde i Østersøen, mens de oprindelige danske bestande ynglede i januar. Der er altså i de indre danske farvande tale om en tilvandring fra Østersøen og ikke om overlevende dyr fra den gamle danske bestand.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Carl Christian Kinze: Gråsæl i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 23. januar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483405

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk