Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Havpattedyr

Oprindelig forfatter CCKi

Havpattedyr omfatter først og fremmest hvaler og sæler, men også søkøer, isbjørnen og visse odderarter hører til gruppen. Vi har kun to hvalarter hos os, nemlig marsvinet og hvidnæsen. Heller ikke sæler har vi mange af, idet man kun regner spættet sæl og gråsæl med til den danske dyreverden. Til disse beskedne tal skal man dog lægge hele 18 hvalarter og 5 sælarter, som besøger os mere eller mindre hyppigt. Man kunne også medregne odderen, som af og til findes ved havet, men det er dog så sjældent, at den ikke er nærmere omtalt i dette kapitel.

Hvaler og sæler har på forskellig vis tilpasset sig livet i vand, og især hvalerne er på mange punkter forskellige fra de landlevende pattedyr – både i det indre og det ydre, som man kan læse nærmere under Hvalernes tilpasning til livet i vand og Sælernes tilpasning til livet i vand). Hvaler og sæler er imidlertid fuldgyldige pattedyr, for de har alle sammen pattedyrenes særkender: De har hår (nogle dog kun i fostertilstanden), og de dier deres unger med mælk.

Hvalerne lever hele deres liv i vandet og er helt uafhængige af land. Det er derfor også dem, der er mest forskellige fra de „almindelige“ pattedyr. Sælerne derimod lever kun en del af livet i vand, i parringstiden og under fældningen er de afhængige af at kunne komme på land. De opfører sig i det hele taget på mange måder som landpattedyr, og de har da heller ikke fjernet sig så meget fra almindelige pattedyr, som hvalerne har.

Annonce

Det antal havpattedyrarter og individer, der findes i de danske farvande, svinger fra år til år og er afhængig af såvel klima og hydrografi som de menneskeskabte faktorer jagt, fangst, overfiskning af byttedyr og ødelæggelse af levesteder.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Carl Christian Kinze: Havpattedyr i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 21. marts 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483398

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk