Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Den produktive bundvegetation

Oprindelig forfatter JBorum

Havets planter er ansvarlige for produktionen af det organiske stof, som havdyrene lever af. Der tilføres også organisk stof fra land, men bidraget dækker kun en forsvindende lille del af dyrenes behov. For havet som helhed bidrager planktonalgerne mest til primærproduktionen, men i fjorde og kystvande kan bundplanterne være de vigtigste producenter af organisk stof.

Det lave vand er hjemsted for nogle af de mest produktive plantesamfund på Jorden. Her er der både lys og vand i rigelige mængder, og strømmen tilfører konstant næringsstoffer til planternes vækst. Det giver gunstige forhold for flerårige makroalger og havgræsser, der kan opbygge tætte bestande, som året rundt kan sikre en maksimal udnyttelse af det lys, der overordnet bestemmer produktionen af organisk stof overalt på kloden. Den årlige produktion kan på lavt vand nå 1000-2000 g kulstof per m2, hvilket nærmer sig planteproduktionen i tropisk regnskov og væsentligt overstiger produktionen i mange landbrugsafgrøder.

Bundvegetationens produktion aftager naturligvis med stigende dybde og aftagende lys, men også fysisk forstyrrelse kan som tidligere nævnt nedsætte produktionen. Lavvandede områder med for kraftig bølgeeksponering kan ikke opretholde et jævnt plantedække, og her er det mest planktonalgerne og de bundlevende mikroalger, der bidrager til produktionen. For kystvande og fjorde er den samlede årlige planteproduktion 300-500 g kulstof per m2, hvilket er 5-10 gange højere end produktionen i oceanerne og 2-5 gange højere end planktonproduktionen i Nordsøen og Kattegat. Kystvandenes produktion af organisk stof er kun lidt lavere end primærproduktionen i land- og skovbruget.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jens Borum: Den produktive bundvegetation i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 18. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483221

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk