Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Havbundens planter

Oprindelig forfatter JBorum

Bundvegetationens sammensætning og levevis

Havbunden huser et rigt og varieret planteliv på dybder, der modtager tilstrækkeligt lys til, at planterne kan lave fotosyntese og vokse. I de reneste og klareste havområder kan bundvegetationen trives ned til næsten 200 m’s dybde, men i vores mere uklare kystvande vokser havbundens planter ikke længere ned end til 30-40 m’s dybde. Læs videre ...

Havbundens plantetyper

Som nævnt består bundvegetationen af mikroalger, makroalger og blomsterplanter. Forskelle i størrelse og levevis gør, at disse hovedgrupper kan dominere i forskellige områder, og at de i forskellig grad påvirkes af miljøforholdene. Læs videre ...

Faktorer med indflydelse på bundvegetationen

Bundvegetationens tæthed og sammensætning er påvirket af mange faktorer, der varierer med årstiden, vanddybden og havområdets karakter. Læs videre ...

Annonce

Plantesamfundenes zonering

Bundvegetationens livsbetingelser ændrer sig som tidligere nævnt markant med vanddybden og eksponeringen til strøm og bølger. Når livsbetingelserne ændrer sig, vil også vegetationens mængde og sammensætning ændre sig. Læs videre ...

Menneskets indflydelse på bundvegetationen

Den uforstyrrede bundvegetation har generelt en høj biologisk kvalitet med stor artsrigdom, jævn fordeling af de mange arters hyppighed (høj artsdiversitet) og stor udbredelse. Læs videre ...

Den produktive bundvegetation

Havets planter er ansvarlige for produktionen af det organiske stof, som havdyrene lever af. Der tilføres også organisk stof fra land, men bidraget dækker kun en forsvindende lille del af dyrenes behov. Læs videre ...

Referér til denne tekst ved at skrive:
Jens Borum: Havbundens planter i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 7. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483212

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk