Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Havbundens dyr

Oprindelig forfatter MariK

To forskellige typer bunddyr

Størstedelen af Danmarks havbund er dækket af sediment, dvs. aflejrede partikler der mere eller mindre udjævner bunden. De grovere partikler som sand finder man nær kysten, hvor strøm og bølgers påvirkning er størst, mens finere partikler aflejres på større dybder med mindre vandbevægelse. Læs videre ...

Bunddyrenes ernæring

Blandt bunddyrene finder man mange forskellige måder at ernære sig på: planteædere tager faste algebelægninger eller makroalger, suspensionsædere ernærer sig af fødepartikler i vandet, sedimentædere udnytter organisk materiale i sedimentet, og rovdyrene lever af andre levende dyr. Læs videre ...

Bunddyrenes forplantning

Mange bunddyr har planktonlarver, mens andre i stedet har direkte udvikling. En del bunddyr lægger store blommerige æg, som indeholder tilstrækkelig næring til hele fostrets udvikling. Fra disse æg klækkes store „fede“ larver, som kryber hen ad bunden for at slå sig ned tæt ved oprindelsesstedet. Læs videre ...

Annonce

Udvalgte arter fra infaunaen

Dyrene, der tilhører infaunaen, lever som tidligere nævnt mere eller mindre nedgravet i sedimentet. Sedimentet kan variere fra fint mudder til groft grus. Læs videre om muslinger, pighuder, polypdyr, børsteorme og andre ormelignende infaunadyr, infaunaens snegle og jomfruhummer.

Udvalgte arter fra epifaunaen

Epifaunaens dyr findes som nævnt tidligere på et fast substrat, hvor de enten bevæger sig rundt eller lever fasthæftet. Blandt kystens almindeligste alger spiller især blæretang og savtang, og i vore saltere områder også buletang, en vigtig rolle som substrat for epifaunaen. Læs videre ...

Parasitter

De fleste større dyr er værter for adskillige arter af parasitter, der har en mere eller mindre skadelig indflydelse på værten. De fleste parasitter er usynlige, da de findes inde i værtens krop. Undtagelser er mange parasitiske vandlopper, hvis to ægsække ofte stikker ud af værten. Man skelner mellem parasitter, der kun har én vært, og parasitter, der har værtsskifte. Læs videre ...

Referér til denne tekst ved at skrive:
Marianne Køie: Havbundens dyr i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 17. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483245

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk