Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Naturen i havet

Oprindelig forfatter TFench

Næsten uspoleret natur?

I Danmark findes der ikke „natur“ på landjorden – dvs. natur forstået som noget, der er upåvirket af menneskelig aktivitet. Og sådan har det stort set forholdt sig i mindst de sidste tusind år. De største pattedyr, der indvandrede efter sidste istid, er forlængst blevet udryddet. Vores skove er et produkt af skovbrugspraksis, og de ville få en anden artssammensætning af træer og i øvrigt se helt anderledes vilde og ufremkommelige ud, hvis de blev overladt til sig selv. Læs videre ...

Havets biologiske mangfoldighed

Når det gælder udbredelsen af organismer på Jorden, er et af de mest iøjefaldende mønstre forskellen i antallet af arter i havet og på land. Med hensyn til dyr – og med „dyr“ menes i denne bog „flercellede dyr“ – er der i alt beskrevet ca. 180.000 marine arter. Til sammenligning er der navngivet omkring 1.000.000 arter af terrestriske dyr. Læs videre ...

Udforskningen af havet før og nu

Havforskning er en sammensat videnskab. I dag studerer man havet og dets liv ud fra mange forskellige motiver. Bl.a. forsøger man at forstå vandets bevægelser, dets kemiske forhold, de økologiske sammenhænge, de enkelte organismers biologi og evolutionsbiologiske spørgsmål. Derfor findes der også mange underdiscipliner inden for havforskning, bl.a. marinbiologi, der specielt beskæftiger sig med livet i havet. Læs videre ...

Annonce

Metoder til at indsamle havets dyr og planter

I dag anvender marinbiologer moderne instrumenter og metoder, som man også gør i alle andre biologiske laboratorier: forfinede kemiske analysemetoder, radioaktive isotoper, molekylærgenetisk metodik, elektronmikroskoper osv. Læs videre ...

Naturen må beskrives i forskellige målestokke

Forskellige fænomener må studeres i forskellig målestok i tid og rum. Systemer og genstande, som kan udforskes, har afgrænsede, karakteristiske størrelser. Astronomer beskæftiger sig med meget store ting, og atomfysikere med meget små ting, og de to forskningsområder bruger forskellige metoder og principper – selv om stjerner jo til syvende og sidst er opbygget af atomer. Læs videre ...

Referér til denne tekst ved at skrive:
Tom Fenchel: Naturen i havet i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 15. januar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483061

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk