Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Råstoffer, mineraler, energi og vand

Oprindelig forfatter GuLa

Amtsrådsforeningen. 2002. Grundvandet som drikkevand. København.

Andersen, S. J. K. Madsen, E. B. Stilling, H. Kristiansen og P. Madsen. 1989. Noget om Ler. Kvalitet-serie nr. 4. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Bach, J., U. Rikskov og P Gravesen. 2001. Udvidet geologi og grundvand. – Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, København.

Annonce

Berthelsen, O. 1987. Geologi i Aalborgområ-det. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, København.

Berthelsen, O. 1995. Fra det nordlige Sokkelund. Noget om geologi, teglværker, grusgravning og tørveskæring i Søllerød, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe Kommuner. – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, København.

Buchardt, B., A. T. Nielsen og N. H. Schovsbo. 1997. Alun Skifferen i Skandinavien. - Geologisk Tidsskrift, hæfte 3. Dansk Geologisk Forening, København.

Buchwald, V. F. 1998. Myremalm. – Geologisk Tidsskrift, hæfte 1. Dansk Geologisk Forening, København.

Christensen, W og Larsen, G. 1960. Tungsandsforekomster i Danmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 3. række, nr. 33, København.

Clausen, S. W. 1997. Saltets vej til bordet. – GeologiskNyt, nr. 2, Århus: 15-17.

Damtoft, J. S. 1992. Geologi og cement. – GeologiskNyt, nr. 3, Århus: 9-11.

Miljø og energi 2001:19. 2001. Råstofindvinding i Danmark 2000. – Statistiske Efterretninger, Danmarks Statistik (Samt samme statistikker 1980-2005)

Ditlefsen, C. 1988. Kortlægning af ler til teglproduktion. Kortlægningsserie nr. 6. – Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København.

Dyssel, J. A. 1772. Om Indretningen og Anlæ-get af smaae Teglbrænderier ved Landsbyerne. – Lerindustrien, København. Særtryk 5. maj 1972.

Garboe. A. 1959. Geologiens historie i Danmark I. – C. A. Reitzels Forlag, København.

Garboe. A. 1961. Geologiens historie i Danmark II. – C. A. Reitzels Forlag, København.

Gravesen, P. 1996. Geologisk Set – Bornholm. – Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Geografforlaget, Brenderup.

Gravesen, P. Og N. Kelstrup. 2001. Grundlæggende geologi og grundvand. – Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. København.

Hannover, H. I. 1927. Om molersten. – Danmarks Naturvidenskabelige Samfund, serie A. nr. 14, København.

Hinch, C. M., Aa. Sørensen og B. A. Hansen. 1993. Tegl i Danmarks Middelalder. – Tegl 19. Kalk- og Teglinformation, Hasselager.

Hindsby, K., T. Laier og J. Dahlgaard. 1997. Datering af grundvand. – GeologiskNyt, nr. 2, Århus: 6-9.

Hindsby, K. 2001. Ferskvand, samfundets vigtigste ressource. – Geologi – Nyt fra GEUS, nr. 1, København.

Ipsen, A. Og E. L. Lind. 1985. Kulbryderne ved Hasle. – Bornholmerens forlag.

Jacobsen, C. 1987. Skærver, tegl og mosetørv. Råstoffer på Viborgegnen. – Viborg Leksikon, nr. 5. Viborg Stiftsmuseum, Viborg.

Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid. Stenalder 13.000-2-000 f. Kr. – Gyldendal, København: 324-332.

Jensen, J. 2001. Danmarks Oldtid. Bronzealder 13.000-2-000 f. Kr. – Gyldendal, København: 238-252.

Jessen, G. 1966. „Bornholmske Diamanter”. - VARV, nr. 2, København.

Jørgensen, L. F. (red.). 2002. Grundvandsovervågning 2002. – Miljøministeriet – Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse.

Jørgensen, L. F. (red.). 2003. Grundvandsovervågning 2003. – Miljøministeriet – Danmarks og Grønlands Geologiske undersøgelse.

Kalvig, P. 1992. Glaukonit – et nyt dansk råstof. - GeologiskNyt, nr. 4, Århus: 3-5.

Karlby, H. og I. Sørensen (red.). 1998. Vandforsyning. – Teknisk forlag.

Kjaer, C. R. og G. Larsen. 1994. Den danske kalk. – GeologiskNyt, nr. 3, Århus: 24-27.

Knudsen, C. 1998. Muligt nyt råstof i Danmark. – Nyt fra GEUS, nr. 3, København.

Kristensen, M og S. W. Clausen. 1997. Geotermisk Energi – et rentabelt alternativ. – GeologiskNyt, nr. 6, Århus: 15-17.

Larsen, G. 1999. Bentonit på Tåsinge. – GeologiskNyt, nr. 1, Århus: 26-29.

Larsen, L. H. 2001. De fynske teglværker ca. 1840-1908. – Upubliceret specialeafhandling. Center for Historie, Syddansk Universitet, Odense Universitet.

Miljøministeriet. 1985. Molerindvinding på Mors. – Fredningsstyrelsen, Viborg Amtsråd, Morsø Kommune og Skamol A/S.

Møller, E. 1964. Tegl i 800 år i Danmark. – Tegl 8. Teglindustriens tekniske Tjeneste, København.

Nordmann. V. 1944. Kildekalken ved Roskilde. I Hermansen, V., Roskilde Studier. – Erh. Flensborgs Forlag, Roskilde.

Nørrevang, A. og J. Lundø (red.). 1979. Danmarks natur. Bind 1. Landskabernes opståen. – Politikens Forlag, København.

Pedersen, J. B., L. Hansen, L. Clausen og O. H. Nielsen. 1995. De danske Kalk- og Mergelselskaber. – De danske Kalk- og Mergelselskaber, Hedeselskabet, Viborg.

Pedersen, M. B. 1984. De gik i bruddet. En skildring af arbejdet i Faxe kalkbrud. – Fakse geologiske og kulturhistoriske Museumsforening.

Pfeiffer, H. 1993. Hasle Klinker- og Charmot-testensfabrik i 150 år. Jubilæumsskrift fra Hasle Klinker- og Charmottestensfabrik. – I kommision hos Bornholms Museum, Rønne.

Ploug, M. (red.). 2000. Rav. – Ravmuseet/Museet for Varde By og Omegn.

Ravn, J. P J. 1925. Det cenomane Basalkonglomerat paa Bornholm. – Danmarks geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 42, København.

Skalk. 1998. Silkeborgjern. – Skalk, nr. 3., Højbjerg: 18-19

Thomsen, E. 1983. Bygningssten i Grenåegnens kalkstenskirker. – Hikuin, nr. 9, Århus: 65-78.

Thorling, L. 1998. Kemi i grundvandsmagasiner. – GeologiskNyt, nr. 2, Århus: 9-12.

Ussing, N. V. 1902. Mineralproduktionen i Danmark ved Aaret 1900. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 12, København.

Vellev, J. 1993. Saltproduktion på Læsø, i Danmark og i Europa. – Dansk Salt I/S.

Ødum, H. 1960. Saltefterforskningen i Danmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 3 række, nr. 34, København.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Gunnar Larsen: Litteratur: Råstoffer, mineraler, energi og vand i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 12. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484192

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk