Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Litteratur: Fra istid til og med jægerstenalder

Oprindelige forfattere KLK, MHo og NN-N

Nørrevang, A. Og J. Lundø (red.). 1979. Danmarks natur. Bind 1. Landskabernes opståen. – Politikens Forlag, København.

Aaby, B. 1976. Cyclic climatic variations in climate over the past 5,500 yr reflected in raised bogs. – Nature, nr. 263: 281-284.

Aaris-Sørensen, K. 1976. A zoological investigation of the bone material from Sværdborg I-1943. – Arkæologiske Studier, nr. 3: 137-148.

Annonce

Aaris-Sørensen, K. 1977. Vedbækjægeren og hans hunde. I Petersen, E. B., J.H. Jønsson, P V. Petersen, og K. Aaris-Sørensen, K. (red.). Vedbækprojektet. I marken og museerne. – Særtryk af Søllerødbogen: 170-176.

Aaris-Sørensen, K. 1980. Depauperation of the mammalian fauna of the island of Zealand during the Atlantic period. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 149: 131-138.

Aaris-Sørensen, K. 1988. Danmarks Forhistoriske Dyreverden. – Gyldendal.

Andersen, S. H. 1975. Ringkloster. En jysk indlandsboplads med Ertebøllekultur.- KUML, 1973-74: 11-108.

Andersen, S. H. 1980. Tybrind Vig. Foreløbig meddelelse om en undersøisk stenalderboplads ved Lillebælt. – Antikvariske Studier, nr. 4, 7.

Andersen, S. H. 1983. Mønstrede åreblade fra Tybrind Vig. – KUML, 1982-83: 11-30.

Andersen, S. H. 1998. Ringkloster. Ertebølle trappers and wild boar hunters in eastern Jutland. A survey. – Journal of Danish Archaeology 1994-95, nr.12: 13-59.

Andersen, S. T. 1965. Interglacialer og interstadialer i Danmarks kvartær. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 15: 486-504.

Andersen, S. T. 1969. Interglacial vegetation and soil development. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 19:, 90-102.

Andersen, J. 1953. Analysis of a Danish roe deer population. – Danish Review of Game Biology, nr. 2: 127-155.

Andersen, K., S. Jørgensen og J. Richter. 1982: Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng. -Nordiske Fortidsminder, serie B, nr. 7.

Andersen, K. 1983. Stenalderbebyggelsen i Den Vestsjællandske Åmose. – Fredningsstyrelsen, København.

Benecke, N. 1987. Studies on early dog remains from Northern Europe. – Journal of Archaeological Science, nr. 14: 1-11.

Berg, K. 1950. De ferske vande. I Bræstrup, F.W, G. Thorsen og E. Wesenberg-Lund (red.). Vort Lands Dyreliv 3. – Gyldendal, København: 161-192.

Bennike, P. 1985. Stenalderbefolkningen på øerne syd for Fyn. I Skaarup, J. Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn. – Langelands Museum: 467-489.

Binford, L. R. 1978. Nunamiut ethnoarchaeo-logy. – Studies in Archaeology, Academic press, New York: 1-509.

Binford, L. R. 1981. Bones, ancient men and modern myths. – Studies in Archaeology, Academic press, New York: 1-320.

Björck, S. 1994. Review of the history of the Baltic Sea, 13.0-8.0 ka B.P. – Quaternary International, nr. 27: 1-22.

Brain, C. K. 1981. The Hunters or the Hunted. -The University of Chicago Press, Chicago.

Bræstrup, F. W. 1949. Det danske hjortevildt. I Bræstrup, F W., G. Thorsen og E. WesenbergLund (red.). Vort Lands Dyreliv 1. – Nordisk Forlag, København: 1-512.

Bræstrup, F. W 1952. Hjortebogen. – Hans Reitzels Forlag, København.

Christensen, C. 1981. Havniveauændringer 5.500-2.500 f.Kr. i Vedbækområdet, NØ. Sjælland. – Dansk Geologisk Forening Årsskrift: 191-207.

Christensen, C. 1982. Stenalderfjorden og Ved-bækbopladserne. Havspejlets svingninger 5500-2500 f.Kr. – Nationalmuseets Arbejdsmark 1982: 169-189.

Christensen, C. 1990. Stone Age dug-out boats in Denmark: occurrence, age, from and reconstruction. In Robinson, D.E. (red.): Experimentation and Reconstruction in Environmental Archaeology. – Oxbow Books, Oxford: 119-141.

Christensen, C. 1993: Land og hav. In Hvass, S. Og S. Storgaard (red.). Da Klinger i Muld … . -Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab, København: 20-23.

Christensen, C. 1995. The Littorina transgressions in Denmark. I Fischer, A. (red.). Man and Sea in the Mesolithic. – Oxbow Monographs, nr. 53: 15-22.

Christensen, C., A. Fischer og D. R. Mathiassen. 1997. Den Store Havstigning i Storebælt. I Pedersen, L., A. Fischer og B. Aaby. Storebælt i 10.000 år -mennesket, havet og skoven. – Storebælt publikationer: 45-55.

Christensen, C. Og E. R. Andreasen. 1999. Strandforskydning i Nordvestsjælland i Atlantisk og Subboreal tid. – Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser, rapport nr. 2.

Clutton-Brock, J. 1981. Domestic Animals from Early Times. – Heinemann and Texas University Press, London.

Clutton-Brock, J. Og N. Noe-Nygaard. 1990. New osteological and C-isotope evidence on Mesolithic dogs: companions to hunters and fishers at Star Carr, Seamer Carr and Kongemose. – Journal of Archaeological Science, nr. 17: 643-653.

Dansgaard, W. 2004. Frozen Annals – Greenland Ice Cap Research. – Narayana Press, Denmark (Kan hentes fra Niels Bohr Institutets hjemmeside).

Degerbøl, M. 1933. Danmarks pattedyr i fortiden i sammenligning med recente former. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 96: 357-641.

Degerbøl, M. 1939. Bundsø, en Yngre Stenalder Boplads på Als IV Dyreknogler. – Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie: 85-198.

Degerbøl, M. 1942. Et knoglemateriale fra Dyr-holm-bopladsen, en Ældre Stenalder-køkken-mødding. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Arkæologisk-Kunsthistoriske Skrifter, nr. 1: 78-135.

Degerbøl, M. 1943. Om dyrelivet i Aamosen i stenalderen. I Mathiassen, T. (red.). Stenalderbopladser i Aamosen. – Nordiske Fortidsminder, København.

Degerbøl, M. 1945. Fisk fra Kvartærtiden i Danmark. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 108: 103-160.

Degerbøl, M. Og B. Fredskild. 1970: The urus (Bos primigenius Bojanus) and neolithic domesticated cattle (Bos taurus domesticus Linné) in Denmark. – Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Biologiske Skrifter, nr. 17: 5-234.

Degerbøl, M. Og H. Krog. 1951. Den europæiske sumpskildpadde (Emys orbicularis L.) i Danmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. Række, nr. 78: 1-130.

DeNiro, M. J. 1987. Stable isotopy and archaeology. – American Scientist, nr. 75: 182-191.

Enghoff, I. B. 1989. Fishing from the Stone Age Settlement Norsminde. – Journal of Danish Archaeology, nr. 8: 41-50.

Enghoff, I. B. 1994. Fishing in Denmark during the Ertebølle period. – International Journal of Osteoarchaeology, nr. 4: 65-69.

Fairbanks, R. G. 1989. A 17,000-year glacio-eustatic sea level record: influence of glacial melting rates on the Younger Dryas event and deep-ocean circulation. – Nature, nr. 342: 637-642.

Fischer, A., P. Vemming-Hansen og P. Rasmussen. 1984. Macro and micro wear traces on lithic projectile points. – Journal of Danish Archaeology, nr. 3: 19-46.

Gebauer, A. B. Og D. T. Price. 1992. Foragers to farmers: an introduction. I Gebauer, A.B. og D. T. Price (red.): Transitions to Agriculture in Prehistoric. – Prehistoric Press, Madison, Wisconsin.

Guthrie, R. D. 1984. Mosaics, allelochemics and nutrients. An ecological theory of Late Pleistocene megafaunal extinctions. I Martin, P.S. Og R. G. Klein (red.). Quaternary Extinctions. – The University of Arizona Press, Tucson, Arizona: 259-298.

Håkanson, L. Og M. Jansson. 1983. Principles of Lake Sedimentology. – Springer Verlag, Berlin.

Hatting, T. 1963. On subfossil finds of Dalmatian pelican (Pelecanus crispus Bruch.) from Denmark. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 125: 337-351.

Hatting, T. 1969: Age determination for subfossil beavers (Castor fiber L.) (Mammalia) on the basis of radiographs of the teeth. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 132: 115-128.

Hatting, T. 1970. Er bæverens tænder benyttet som redskaber i Stenalderen i Danmark?. -Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1969: 116-126.

Hatting, T. 1973. En pelsjægerboplads fra stenalderen. – Kaskelot, nr. 10: 13-21.

Hatting, T. 1991. Husdyrenes Historie. – Zoologisk Museum, København.

Iversen, J. 1937. Undersøgelser over Littori-natransgressionerne i Danmark. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 9: 223-232.

Iversen, J. 1941. Landnam i Danmarks Stenalder. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 66: 1-68.

Iversen, J. 1949. The influence of prehistoric man on vegetation. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 4. række, nr. 3: 5-25.

Iversen, J. 1960. Problems of the early post-glacial forest development in Denmark. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 4. række, nr. 4: 1-32.

Iversen, J. 1967. Naturens udvikling siden sidste istid. I Nørrevang, A. Og T. J. Meyer (red.). Danmarks Natur. Bind 1. Landskabernes opståen – Politikens Forlag, København: 345-448.

Jacobsen, E. M. 1982. Litorinatransgressioner i Trundholm mose, NV-Sjælland, en foreløbig undersøgelse. – Dansk Geologisk Forening, Årsskrift 1981: 109-117.

Jacobsen, E. M. 1983. Littorinatransgressioner i Trundholm mose, NV Sjælland, supplerende undersøgelser. – Dansk Geologisk Forening, Årsskrift 1982: 59-65.

Jensen, A. 1964. Odderen i Danmark. – Danske Vildtundersøgelser II: 1-48.

Jensen, B. 1967. Køns- og aldersfordeling, vækstforhold og bestandsomsætning hos dansk kronvildt belyst ved jagtudbyttet. I Jensen, B. (red.). Undersøgelser over kronvildtet (Cer-vus elaphus L.) i Danmark. Danske Vildtundersøgelser, nr. 13, Vildtbiologisk Station: 77-106.

Jensen, B. 1993. Nordens pattedyr. – G.E.C. Gads Forlag, København.

Jensen, B. Og A. M. Rasmussen. 1985. Bidmærker efter hjørnetænder af danske rovpattedyr. -Flora og Fauna, nr. 91: 17-19.

Jensen, P. 1991. Body Size Trends of Roe Deer (Capreolus capreolus) from Danish Mesolithic Sites. – Journal of Danish Archaeology, nr. 10: 51-58.

Jessen, K. Og V. Milthers. 1928. Interglacial freshwater deposits. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 48.

Johnsen, S. J., W. Dansgaard og H. B. Clausen. 1972. Oxygen isotope profiles through the Atlantic and Greenland ice sheets. – Nature, nr. 235: 429-434.

Jørgensen, S. 1954. A pollen analytic dating of Maglemose finds from the bog Aamosen, Zealand. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. Række, nr. 80: 159-187.

Jørgensen, S. 1956. Kongemosen. – Kuml 1956, Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab: 23-40.

Jørgensen, S. 1963. Early Postglacial in Aamosen. – Geological Survey of Denmark, 2. Serie, nr. 87, I and II: 1-115.

Jørgensen, S. 1982. Mosegeologi og pollenanalyse. I Maglemose hytterne ved Ulkestrup Lyng. – Nordiske Fortidsminder, serie B, nr. 7: 105-137.

Kolstrup, E. 1988. Late Atlantic and Early Sub-boreal vegetational development at Trundholm, Denmark. – Journal of Archaeological Science, bind 15, nr. 5.

Krogh, H. 1973. The early Postglacial development of the Store Bælt. – Baltica, nr. 2, Vilnius: 47-60.

Løppenthin, B. 1967. Danske ynglefugle i fortid og nutid. – Acta Historica Scientarium, Na-turalium et Medicinalium. Editit Bibliotheca Universitatis Hauniensis, nr. 19. Odense University Press, Odense.

Malmros, C. Og S. H. Andersen. 1984. Madskorpe på Ertebøllekar fra Tybrind Vig. – Aarbøger fra Nordisk Oldkyndighed og Historie: 78-95.

Mangerud, J., S. T. Andersen, B. Berglund og J. J. Donner. 1974. Quaternary stratigraphy of Norden, a proposal for terminology and classification. – Boreas, nr. 3: 109-128.

Mathiassen, M. J. 1935. Om Mullerup Mose og Mullerupkulturen. – Fra Holbæk Amt 1935: 94-135.

Mathiassen, T. 1943. Stenalderbopladser i Aamosen. – Nordiske Fortidsminder, nr. 3.

Mathiassen, T. 1946. En Senglacial boplads ved Bromme. – Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie: 121-197.

.Mertz, E. L. 1924. Oversigt over de sen- og postglaciale niveauforandringer i Danmark. Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 41.

Morey, D. F. 1992. Size, shape and development of the domestic dog. – Journal of Archaeological Science, nr. 19: 181-204.

Møhl-Hansen, U. 1954. Første sikre spor af mennesker fra interglacialtid i Danmark. – Aarbog for nordisk Oldkyndighed og Historie 1954: 101-126.

Møhl, U. 1957. Zoologisk gennemgang af knoglematerialet fra jernalderbopladserne Dalshøj og Sorte Muld, Bornholm. – Nationalmuseets Skrifter, Større Beretninger II: 279-318.

Møhl, U. 1970. Oversigt over dyreknoglerne fra Ølby Lyng. – Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie: 43-77.

Møhl, U. 1984. Dyreknogler fra nogle af borealtidens senere bopladser i den sjællandske

Madsen, V., V. Nordmann og N. Hartz. 1908. Eem-zonerne. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr.17.

Noe-Nygaard, N. 1973. The Vig Bull. New information on the final hunt. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 22: 244-249.

Noe-Nygaard, N. 1974. Mesolithic hunting in Denmark illustrated by bone injuries caused by human weapons. – Journal of Archaeological Science, nr. 1: 217-248.

Noe-Nygaard, N. 1977. Butchering and mar-rowfracturing as a taphonomic factor in archaeological deposits. – Palaeobiology, nr. 3: 218-237.

Noe-Nygaard, N. 1982. Mennesket i Danmark, de tidligste spor. – VARV, nr. 2.

Noe-Nygaard, N. 1983. En 3700-årig 15 ender. -VARV, nr. 1: 17-23.

Noe-Nygaard, N. 1984. Vindue til videnskaben. – Anmeldelse af Illustreret Videnskab, Hovedområdet 1984.

Noe-Nygaard, N. 1987. Taphonomy in archaeology with special emphasis on man as a biasing factor. – Journal of Danish Archaeology, nr. 6: 7-62.

Noe-Nygaard, N. 1990. Man made trace fossil on bones. – Journal of Physical Anthropology, Human Evolution, nr. 4: 461-491.

Noe-Nygaard, N. Og J. Richter. 1990. Seventeen wild boar mandibles from Sludegårds Sømo-se-offal or sacrifice? I Robinson, D.E. (red.). Experimentation and reconstruction in environmental archaeology. – Oxbow Books, Oxford: 175-187.

Noe-Nygaard, N. 1992. Jagthunde i Jægerstenalderen. – Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 1932-1992. Jubilæumsskrift: 123-136.

Noe-Nygaard, N. 1995. A dynamic model for changes in palaeoclimate, environment and ecology in Late and Postglacial time, Sjælland, Denmark. A multidisciplinary study. – Fossil and Strata, nr. 37: 1-437.

Noe-Nygaard, N., T. Albrechtsen, C. H. Abild-trup, G. Gotfredsen og J. Richter. 1998. Palæo-biologiske, sedimentologiske og geokemiske undersøgelser af Sen Weichsel og Holocene aflejringer i Store Åmose. – Geologisk Tidsskrift, nr. 2: 1-65.

Noe-Nygaard, N., G. K. Pedersen og S. J. Nielsen. 1999. Lake deposits (Pleistocene and Holocene), NW Sjælland, Denmark. I Pedersen, G. K. Og L. B. Clemmensen (red.). Field trip, Guidebook. 19th Regional European Meeting of Sedimentology, August 24-26, Copenhagen: 5-28.

Noe-Nygaard, N. Og E. O. Heiberg. 2001. Late Weichselian lake-level changes in Lake Tøvel-de, Møn, Denmark-climate and/or base level forcing. – Palaeogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, nr.174: 351-382.

Noe-Nygaard, N., T. Douglas Price og S. U. Hede. 2005. Diet of aurochs and early cattle in southern Scandinavia: evidence from 15N and 13C stable isotopes. – Journal of Archaeological Sciences, nr. 32: 871-885.

Noe-Nygaard N. Og U. S. Hede. 2005. The Quar-ternary geological setting of the Saltbæk Vig area. – I Price, D. Og A. B. Gebauer. Smak-keruphuse -A late Mesolithic coastal site in Northwest Zealand, Denmark: 2-20.

Noe-Nygaard, N og U. M. Hede. 2004. Tissø, Lille Åmose og Store Åmoses Dræningssystemer gennem 18.000 år. I Tissø og Åmoserne-kulturhistorie og natur, Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt. – Historisk samfund for Holbæk Amt/ De kulturhistoriske Museer i Holbæk Amt:127-152.

Noe-Nygaard, N., L. Nielsen og S.U. Hede. 2005. En tsunami i Danmarks fortid? Tsunamier - Megabølger fremkaldt ved undersøiske jordskælv. – Geoviden, nr. 4.

Noe-Nygaard, N. Og M. U. Hede. 2006. Was the introduction of cattle a pure cultural phenomenon, or was climate and the following environmentally changes important agents-The origin and first appearance of cattle in Denmark occurred 6000 years ago. – Geografiska Analer, Stockholm.

Noe-Nygaard, N. Og J. Milan. 2006. Young red deer foot prints from the Bølling-Allerød lacustrine succession from the Slotseng basin, Southern Jylland, Denmark. – Boreas, nr. xx. Nordmann, V. 1944. Jordfundne pattedyrlevninger fra Danmark. – Dansk Natur – Dansk Skole, Hagerup, København.

Nyegaard, G. 1985. Faunalevn fra yngre stenalder på øerne syd for Fyn. I Skårup, J. (red.). Yngre Stenalder på øerne syd for Fyn. – Langelands Museum: 426-457.

Pedersen, L., A. Fischer og B. Aaby. 1997. Storebælt i 10.000 år. Menneskt, havt og skoven. - Storebæltpublikationene. A/S Storebæltsforbindelsen. København.

Petersen, PV. 1982. Jægerfolket på Vedbækbo-pladserne. – Særtryk af Nationalmuseets Arbejdsmark: 179-189.

Price, T. D., A. B.Gebauer, S. U. Hede, C. S. Larsen, N. Noe-Nygaard, S. L. R. Mason, J. Nielsen og D. T. I. Perry. 2003. Smakkerup Huse: A Mesolithic Settlement in NW Zealand, Denmark. – Journal of Field Archaeology, nr.28: 45-68 Price, T. D. Og E.Brinch-Petersen. 1987. A Mesolithic camp in Denmark. – Scientific American, March: 91-99.

Price, T. D. og E. Brinch-Petersen. 1987. Prehistoric coastal settlement in Mesolithic Denmark. – Scientific American, March: 112-121.

Rasmussen, K. L. 1994. Kulstof-14 Datering. Datering af Arkæologiske Fund. – Munksgaards dimensioner.

Rasmussen, P. 1987. Slidsporsanalyse på flint. -Naturens Verden, nr. 10: 370-377.

Richter, J. 1982. Adult and juvenile Aurochs (Bos primigenius Boj.) from the Maglemosian site of Ulkestrup Lyng Øst, Denmark. – Journal of Archaeological Science, nr. 9: 247-259.

Richter, J. 1982. Faunal remains from Ulkestrup Lyng Øst, a hunter’s dwelling place. I Andersen, K., K. Jørgensen og J. Richter. Maglemo-sehytterne ved Ulkestrup Lyng. – Nordiske Fortidsminder, nr. 7: 141-177.

Richter, J. 1982. Adult and juvenile Aurochs (Bos primigenius Boj.) from the Maglemosian site of Ulkestrup Lyng Øst, Denmark. – Journal of Archaeological Science, nr. 9: 247-259.

Richter, J. 1991. Kainsbakke. Aspects of the Pa-laeoecology of Neolithic man. I Rasmussen, L.W. og J. Richter. Kainsbakke. En kystboplads fra yngre stenalder. – Djurslands Museum: 72-119.

Ricther, J. og N. Noe-Nygaard, N. 2003: A Late Mesolithic Hunting station at Agernæs. Fyn, Denmark. Differentiation and specialisation in the late Ertebølle culture-heralding introduction of agriculture? – Acta Archaeologica, nr. 74: 1-64.

Rowley-Conwy, P. A. 1998. Meat, Furs and Skins: Mesolithic Animal Bones from Ringkloster, A seasonal Hunting Camp in Jutland. – Journal of Danish Archaeology 1994-95, nr.12: 87-98.

Spärck, R. 1942. Den Danske Dyreverden Dyregeografisk og Indvandringshistorisk Belyst. – Munksgaard, København.

Sten, E., H. Thybo og N. Noe-Nygaard. 1996. Resistivity and georadar mapping of lacustrine and glaciofluvial sediments in the late-glacial to Postglacial Store Åmose basin, Denmark. – Bulletin of the Geological Society of Denmark, nr. 43: 87-98.

Strandgaard, H. 1972. The roe deer (Capreolus capreolus) population at Kalø and the factors regulating its size. – Danish Review of Game Biology, nr. 7.

Sørensen, S. A. Og K. M. (red.). Danmarks Jægerstenalder – Status og perspektiver. – Hørsholms Egns Museum: 183-193.

Tauber, H. 1981. Kostvaner i forhistorisk tid -belyst ved C-13 målinger. I Egevang (red.). Det Skabende Menneske. – Nationalmuseet, København: 112-126.

Troels-Smith, J. 1942. Foreløbelige resultater af de geologisk-arkæologiske undersøgelser i Aamosen. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 10: 271-275.

Troels-Smith, J. 1951. Fossile hængesække i Aamosen. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 12: 177-178.

Troels-Smith, J. 1953. Ertebøllekultur – bondekultur. Resultater af de sidste 10 års undersøgelser i Aamosen. – Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie: 5-62.

Troels-Smith, J. 1956. Vandstandssvingninger i indsøbassiner og havtransgressioner og -regressioner. – Meddelelser fra Dansk Geologisk Forening, nr. 13: 127-128.

Troels-Smith, J. 1957. Muldbjerg-bopladsen. - Naturens Verden, juli 1957: 1-33.

Troels-Smith, J. 1959. En elmetræs-bue fra Aamosen. – Særtryk af Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie.

Troels-Smith, J. 1960. Ivy, mistletoe and elm. Climate indicators – fodder plants. – Geological Survey of Denmark, 4. række, nr. 4: 4-32.

Troels-Smith, J. 1960. Ertebølletidens fangstfolk og bønder. Nationalmuseets Arbejdsmark, København: 95-119.

Troels-Smith, J. 1966. The Ertebølle Culture and its background. – Palaeohistoria, nr. 12: 505-528.

Trolle-Lassen, T. 1986. Human Exploitation of the Pine Marten (Martes martes (L.)) at the Late Mesolithic Settlement of Tybrind Vig. - Striae, nr. 24: 119-124.

Trolle-Lassen, T. 1987. Human exploitation of fur animals in Mesolithic Denmark -a case Study. – Archaezoologica, nr. 12: 86-102

Winge, H. 1904. Om jordfundne pattedyr fra Danmark. – Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistorisk Forening, nr. 56: 193-304.

Woillard, G.M. 1978. Record for the last 140 000 years. – Quaternary Research, nr. 9: 1-21.

Østrup, E. Og N. Hartz. 1899. Danske diatoméjord-aflejringer. – Danmarks Geologiske Undersøgelse, 2. række, nr. 9.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Karen Luise Knudsen, Michael Houmark-Nielsen, Nanna Noe-Nygård: Litteratur: Fra istid til og med jægerstenalder i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 14. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484188

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk