Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Landskabets hovedtyper

Oprindelig forfatter Kru

 FIGUR 16-6. Inddeling af Danmark i områder med hvert sit landskabelige særpræg. I) Landskabet i Sydvestjylland – syd og vest for Hovedstilstandslinjen – domineres af bakkeøer, der er gamle morænelandskaber fra næstsidste istid (Saale), og smeltevandets flodsletter fra sidste istid (Weichsel). II) De unge morænelandskaber fra sidste istid, hvor Midtjylland (II a) præges af Hovedfremstødets fortrinsvis sandede og kalkfattige morænelandskaber, mens Hovedfremstødets landskaber i Østjylland og på Øerne (II b) er overpræget af de ungbaltiske isstrømmes fortrinsvis lerede og kalkrige moræneaflejringer. III) Landskabet i Nordjylland domineres af flader af marint forland, der kanter Hovedfremstødets morænelandskaber.

FIGUR 16-6. Inddeling af Danmark i områder med hvert sit landskabelige særpræg. I) Landskabet i Sydvestjylland – syd og vest for Hovedstilstandslinjen – domineres af bakkeøer, der er gamle morænelandskaber fra næstsidste istid (Saale), og smeltevandets flodsletter fra sidste istid (Weichsel). II) De unge morænelandskaber fra sidste istid, hvor Midtjylland (II a) præges af Hovedfremstødets fortrinsvis sandede og kalkfattige morænelandskaber, mens Hovedfremstødets landskaber i Østjylland og på Øerne (II b) er overpræget af de ungbaltiske isstrømmes fortrinsvis lerede og kalkrige moræneaflejringer. III) Landskabet i Nordjylland domineres af flader af marint forland, der kanter Hovedfremstødets morænelandskaber.

Istids- og kystlandskabets udvikling har præget det danske landskab på en sådan måde, at landet kan inddeles geografisk i områder med hver sit landskabelige særpræg (figur 16-6). Sydvestjylland lå i Weichsel Istid hen som et tundralandskab uden for Hovedfremstødet. Det ungbaltiske Fremstød dækkede kun det sydøstlige Danmark og overprægede dermed kun de dele af Hovedfremstødets morænelandskab, som ligger sydøst for Den Østjyske Israndslinje. Bornholm ligger i Den Fennoskandiske Randzone og er landskabeligt beslægtet med det isskurede sydsvenske grundfjeldslandskab. Og endelig har havstigning og landhævning været afgørende for landskabsudviklingen siden slutningen af sidste istid, ikke mindst i Nordjylland.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Johannes Krüger: Landskabets hovedtyper i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 17. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483823

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk