Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Nutidens kyster og klitter

Oprindelig forfatter MBin

Kystlandskabet

Hvad er det egentlig for et billede, vi ser for os, når vi taler om „den danske kyst“?

Er det brede sandstrande med klitter og et mylder af glade smårollinger, sandslotte og olieglinsende badegæster? Læs videre.

Hvordan formes kysten?

I kapitlet Fra bondestenalder til nutid om istidslandskabet blev det beskrevet, hvordan ismasser og smeltevand har udformet det danske landskab og i samspil med jordskorpebevægelser og havspejlsændringer efter sidste istid ... Læs videre.

Annonce

Begrebet kystzone

Kystzonen er et begreb, som opfattes meget forskelligt, afhængig af baggrund og erhverv. Kommer en turist, som er opvokset i det indre af kontinentet, til landet, vil vedkommende givet opfatte hele Danmark som én stor kystzone. Læs videre.

Stejlkyster

Selv om de danske kyster umiddelbart kan forekomme at være meget forskellige, kan de dog alle grupperes inden for to overordnede kysttyper: stejlkysten og fladkysten. Læs videre.

Fladkyster

Strandengen og sandstranden med klitter er eksempler på fladkyster. De er i modsætning til stejlkyster (forrige hovedafsnit) alle akkumulationsformer, hvor landskabet har så svag en hældning, at der aflejres materiale. Læs videre.

Det marine forland

Det marine forland er betegnelsen for landområdet mellem den nuværende kystlinje og den landværts afgrænsning af de havaflejrede sedimenter. Læs videre.

Kystproblemer

Vi hører oftere om de problemer, der skabes af vigende kyster, end om de steder, hvor nyt land kommer til. Læs videre.

Klitlandskabet

En klit er en vindskabt ophobning af sand. Typisk forekommer klitter samlet i et større antal og danner tilsammen et klitlandskab. Dynamikken i et klitlandskab omfatter både erosions-, transport- og aflejringsprocesser. Læs videre.

Danske klittyper

I Danmark har man især i Nord- og Vestjylland mange forskellige klitformer. Det kan være de små vandrende skjoldklitter og barkhaner eller de små tue- og tungeklitter, der er forstadiet til de almindelige tværklitter, eller havklitter, der ligger langs kysten. Læs videre.

Sandflugt

Størsteparten af de klitter, der præger det nutidige danske landskab, blev skabt under „de store sandflugtsperioder“, og de har derfor adskillige hundred år på bagen. Læs videre.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Merete Binderup: Nutidens kyster og klitter i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 17. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483836

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk