Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hvor findes aflejringer fra Sen Palæozoikum?

Oprindelig forfatter OVV

 FIGUR 8-1. Søjlen viser, hvilke sedimenter der blev aflejret i Devon, Karbon og Perm i det danske område. Med gråt er vist de tidsrum, hvorfra der ikke er fundet aflejringer i Danmark.

FIGUR 8-1. Søjlen viser, hvilke sedimenter der blev aflejret i Devon, Karbon og Perm i det danske område. Med gråt er vist de tidsrum, hvorfra der ikke er fundet aflejringer i Danmark.

I Danmark findes der kun meget få lag fra Sen Palæozoikum, og de ligger typisk et par kilometer nede i jorden. Dette kapitel vil derfor handle om den mere usynlige del af det danske områdes historie.

Der er ikke fundet lag fra Devon i det danske område, men da kun få boringer er nået ned til lag, der er ældre end Devon, kan det dog ikke endegyldigt afvises, at lagene findes her (figur 8-1).

Lag fra Karbon er fundet sporadisk i dybe boringer i Kattegat, ved Ørslev på Falster, ved Borg og Hønning i Sønderjylland og i 2 boringer fra den danske del af Nordsøen.

Annonce

Lag fra Tidlig Perm er fundet i mindst 10 boringer i Jylland og på Øerne, i en boring i Kattegat (Hans-1), to boringer ved Bornholm (Pernille-1 og Stina-1) og i mange Nordsøboringer. Lag fra Sen Perm kendes i form af de mange danske saltdiapirer, især i Midt- og Nordjylland (figur 8-2). Desuden kan lagene fra de tre perioder påvises med seismiske undersøgelser. Disse undersøgelser udføres ved, at man sender lydbølger fra en eksplosion, vibrationer eller et hårdt slag ned gennem jorden og registrerer deres tilbagekomst til jordoverfladen. Lydbølgernes tilbagekomst fra de enkelte lag giver oplysninger om disses dybde, hældning og bjergartstype (se nærmere i afsnittet Bjergarter og sedimenter).

 FIGUR 8-2. Kortet viser det underlag, som ville fremkomme, hvis alle lag yngre end Sen Perm blev fjernet. I det meste af det danske område hviler disse lag på aflejringer fra Sen Perm (Zechstein), hvor talrige saltpuder og saltdiapirer har deres rødder (TPZ = Top Præ-Zechstein).

FIGUR 8-2. Kortet viser det underlag, som ville fremkomme, hvis alle lag yngre end Sen Perm blev fjernet. I det meste af det danske område hviler disse lag på aflejringer fra Sen Perm (Zechstein), hvor talrige saltpuder og saltdiapirer har deres rødder (TPZ = Top Præ-Zechstein).

På trods af, at man kun kender få lag fra perioden, har den alligevel stor betydning for udviklingen af det danske område, da det sedimentbassin, som indeholder hovedparten af aflejringerne den danske undergrund, blev dannet i denne periode. Dette sedimentbassin kaldes Det Norsk-Danske Bassin (se Udviklingen i det danske område og de følgende afsnit).

Referér til denne tekst ved at skrive:
Ole V. Vejbæk: Hvor findes aflejringer fra Sen Palæozoikum? i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 15. november 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=483947

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk