Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Rødrygget tornskade

Oprindelig forfatter Grell

 FIGUR 13-10. Rødrygget tornskade (han) på udkigspost.

FIGUR 13-10. Rødrygget tornskade (han) på udkigspost.

Det er altid en særlig oplevelse at se en rødrygget tornskade, som er en halvstor og smuk spurvefugl med en noget rovfugleagtig fremtoning (figur 13-10). På Øerne er denne tornskade de seneste 30 år blevet en mere spredt forekommende og fåtallig ynglefugl. Men i Vest- og Sydjylland er den stadigvæk forholdsvis udbredt som ynglefugl. Her synes den oven i købet at være gået lidt frem visse steder. Fuglen ankommer sent, sædvanligvis omkring midten af maj, og rejser tidligt, allerede i løbet af august. Vinterkvarteret er i det sydlige Afrika.

I Østdanmark lever denne tornskade især på åbne, tørre græslandsarealer med tjørne- og slåenkrat og spredt trævækst. Den yngler ofte på strandoverdrev ved kysten. I Jylland træffes den på heder i tilgroning, og i større lysninger, der opstår ved renafdrifter i nåleplantagerne. I det sydlige Jylland yngler fuglen spredt i det åbne land. Langs den jyske vestkyst yngler den spredt i de åbne sommerhusområder hele vejen fra Blåvand i syd og til Skagen i nord.

Den rødryggede tornskade lever især af større insekter, som fanges og spiddes på torne. Herved samler den et forråd, der kan anvendes i perioder med dårligt vejr, hvor insekterne ikke er så aktive. Som supplement fanger den fugleunger og mus. Mindre spurvefugle som blåmejse kan også indgå i tornskadens menu. Det er således ikke mærkeligt, at man ofte ser småfugle skræppe op, når tornskaden er på jagt i sit territorium. En enkelt sanger trives dog nær tornskaden og danner nærmest partnerskab med den. Det er høgesangeren, vor største sanger. Den var i begyndelsen af 1900-tallet udbredt over hele landet, men gik derefter vedvarende tilbage. I slutningen af 1990'erne forsvandt de sidste ynglepar.

Annonce

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Borch Grell: Rødrygget tornskade i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 10. december 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484726

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk