Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Stor kobbersneppe

Oprindelig forfatter Grell

Denne elegant byggede vadefugl er et flot indslag i strandengens fuglesamfund. Stor kobbersneppe (figur 13-19) klarer sig udmærket i fugtige enge med halvhøj græsvegetation, men der bør også være partier med lavt græs og vandfyldte loer. Bestanden voksede fra 1960 til 1990, hvor den toppede med 900 ynglepar. En ny opgørelse i 2002 har vist, at bestanden siden da er reduceret til 700 par (tabel 13-3). Arten er siden 1970 forsvundet fra 61 % af dens tidligere ynglelokaliteter (figur 13-17). Ynglefuglene er blevet koncentreret i nogle få vest- og nordjyske reservater, hvor græsningsplejen ser ud til at gavne netop denne art.

 FIGUR 13-19. Stor kobbersneppe.

FIGUR 13-19. Stor kobbersneppe.

På fugleøen Nyord er det lykkedes at få bestanden til at vokse fra under 6 par til over 12 par gennem en målrettet forvaltning af strandengen (se boks 13-1). Det er den eneste lokalitet i Østdanmark med en god bestand. Ellers skal man til Tipperne eller Vejlerne for at opleve fuglen.

På Nyord kan man fra vejen og fugletårnet midt på øen opleve kobbersneppens fantastiske parringsspil i april og maj, hvor fuglene flyver rundt jagende hinanden i små grupper på 3-4 individer, alt imens de udstøder deres vidtlydende skrig „viit-duu“-viit-duu“. Også potentielle rovdyr som krager og sølvmåger forfølges med høje skrig.

Annonce

Omkring vejen og fugletårnet ligger territorierne tæt, og det er få steder i landet, man kommer fuglene så nær. Bliver man i bilen, er det muligt at nyde de smukke kobbersnepper i pragtdragt og deres fantastiske skuespil på tæt hold.

De voksne fugle påbegynder allerede i juli det sydgående træk, mens ungfuglene følger efter i august. Vinterkvarteret er bl.a. Niger-deltaet i Vestafrika. Om foråret er den også tidligt på færde. De første ynglefugle ankommer i slutningen af marts.

NID-3-800.pngNID-3-798.png
NID-3-801.pngNID-3-799.png
FIGUR 13-17. Tre situationer fra hhv. 1970, 1986 og 2002, der viser, hvordan stor kobbersneppes udbredelse markant er indskrænket i Danmark. Efter Thorup, 2003. Tegning: J. Frimer Andersen.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Borch Grell: Stor kobbersneppe i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 17. september 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484749

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk