Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Almindelig ryle

Oprindelig forfatter Grell

Den almindelige ryle, der nu også kaldes engryle, er en lille, stærestor vadefugl, der optræder talrigt ved de danske kyster under trækket forår, sensommer og efterår. Det er overvejende nordlige trækfugle, vi ser. Men som dansk ynglefugl er den ikke længere almindelig. Arten har gennem de seneste årtier gennemløbet samme udvikling som brushanen, og ynglebestanden tæller i dag under 350 par (tabel 13-3). Den baltiske bestand af den almindelige ryle (racen Calidris alpina schinzii) tæller totalt 1250 ynglepar og har sin vestgrænse her i landet. Danmark har således et betydeligt internationalt medansvar for at sikre denne bestands overlevelse.

Almindelig ryle var som brushanen tidligere en karakterfugl i strandengen og deres krav til ynglestedet ligner hinanden. Engrylen yngler nu kun på en fjerdedel af de lokaliteter, der husede ryler i 1970 (figur 13-16). De vigtigste ynglelokaliteter er Tipperne og Værnengene, Bygholm Vejle, Harboøre og Agger Tanger samt Rønnerne på Læsø. Disse seks lokaliteter rummer 80 % af den danske bestand. Engrylen yngler med små bestande på yderligere godt 30 lokaliteter, næsten alle i det vestlige og nordlige Jylland.

Annonce

NID-3-796.pngNID-3-797.png
NID-3-794.pngNID-3-795.png
FIGUR 13-16. Tre situationer fra hhv. 1970, 1986 og 2002, der viser, hvordan almindelig ryles udbredelse markant er indskrænket i Danmark. Efter Thorup, 2003. Tegning: J. Frimer Andersen.
TABEL 13-3. Udviklingen i bestande af englevende vadefugle. Efter Grell, 1998; O. Thorup, pers. medd.
ArtBestande ca. 1975Bestande i 2000Ændring i bestande (%)Ændring i udbredelse* (%)
Strandskade7.00010.000+ 43+ 20
Vibe100.00035.000- 65- 2
Almindelig ryle850350- 60- 48
Brushane900150- 83- 65
Dobbeltbekkasin35002750- 20- 29
Stor kobbersneppe900700- 22- 35
Rødben20.00012.000- 40-15
* Forskellen i antallet af atlaskvadrater med yngleregistrering af arten i 1970 sammenlignet med i 1995.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Borch Grell: Almindelig ryle i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 23. oktober 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484748

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk