Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Kirkeugle

Oprindelig forfatter Grell

Den lille kirkeugle er ikke meget større end en stær. Som en af vore få ugler jager den om dagen. Kirkeuglen er nært knyttet til mennesker og yngler i hulrum i bygninger, under tagspær og lignende. Tidligere ynglede den også i gamle, hule træer i levende hegn. Føden adskiller sig fra de øvrige uglers ved i stort omfang at bestå af insekter, bl.a. biller, og regnorme. Men mus og småfugle kan også optræde på menuen.

Kirkeuglen var frem til 1960'erne udbredt over det meste af Jylland og på Fyn, men den er si den gået voldsomt tilbage. I dag findes der kun større bestande i Himmerland og Vendsyssel. Spredte ynglepar kan dog træffes i det meste af Jylland. Den samlede bestand blev i forbindelse med Dansk Ornitologisk Forenings atlasprojekt i 1993-96 opgjort til ca. 200 ynglepar. I 2003 var bestanden reduceret til under 100 par.

Kirkeuglen jager typisk inden for ret kort afstand fra redestedet. Den har behov for, at der er ekstensivt udnyttede græsmarker eller græsningsfolde tæt op til ejendommen. Den er derfor blevet ramt af strukturudviklingen i landbruget, hvor specialisering har medført færre blandede landbrug og reduceret kreaturhold, hvorved tidligere tiders græsningsfolde ved gårdene i vidt omfang er forsvundet. Vejrabatter er mange steder blandt de få tilbageværende, egnede fødebiotoper for kirkeuglen. Dermed er risikoen for trafikdrab forøget, og det er formentlig en betydningsfuld dødsårsag her i landet.

Annonce

Da landejendomme i vore dage sjældent er forsynet med hulrum og sprækker i murværket, er bolignød et problem for kirkeuglen. Derfor kan redekasser være en hjælp. Hvis de opsættes inde i bygninger, er det vigtigt at sikre uglerne fri ind- og udflyvning. Kirkeuglen er dog i højere grad end sløruglen tilbøjelig til også at yngle i redekasser, der er opsat uden for bygninger.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Michael Borch Grell: Kirkeugle i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 24. februar 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484764

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk