Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Yngelpleje

Oprindelig forfatter HDr

Endnu et problem for dyrene på vaden er risikoen for at blive skyllet væk fra deres levested af tidevandet. Den gravende levevis hos mange af vadens biller må ses som en tilpasning til dette problem. Ydermere har mange af de gravende dyr udviklet yngelpleje, dvs. forskellige former for adfærd, som øger sandsynligheden for, at afkommet overlever. Yngelpleje kan f.eks. bestå i beskyttelse eller fodring af afkommet. I dette tilfælde drejer det sig om at forhindre æg og unger i at blive skyllet bort med tidevandet ved, at de lever i en gang gravet af det voksne insekt.

Som eksempel skal omtales den gravende bille Bledius spectabilis (figur 8-42). Den voksne hun lever sammen med larverne i en gang (figur 8-48A). Larverne æder alger, som hunnen samler ind til dem på overfladen. Men hunnen gør mere end dette. Hovedgangen har en diameter på ca. 6 mm, men en kort snæver gang på 2-3 mm i diameter fører op til overfladen. Forsøg viser, at vandet ikke trænger ned i en gang, der er snævrere end ca. 3 mm pga. overfladespændingen. Ydermere blokerer hunnen den snævre gang med en sandprop under højvandet, hvilket er nødvendigt ved længere vanddækning. Ved lavvande fjerner hunnen igen proppen. Denne adfærd sikrer dels, at larverne ikke drukner, dels at gangen bliver udluftet ved lavvande.

Bledius spectabilis lever på steder, hvor sandet ofte er blåsort af svovljern. Dannelsen af svovljern skyldes bakterier, og da det har en kraftigt reducerende virkning, kan iltmangel let opstå, hvis ikke hunnen som beskrevet ovenfor sørger for at udlufte gangen. Fjerner man hunnen, dør larverne uvægerligt.

Annonce

Æggene befinder sig i små sidekamre, der står i forbindelse med hovedgangen. De står frit i kamrene, kun fastklæbet på et par sandkorn. Herved får de bedre iltforhold, idet de undgår at komme i berøring med det reducerende sand. Flere andre af de gravende biller har ligeledes yngelpleje (se figur 8-48B og C).

FIGUR 8-48. Tre gravende biller fra vaden. A) Bledius spectabilis, hun med larver og æg i sidekamre. B) Hunnen af løbebillen Bembidion pallidipenne, der vogter sin ægklump. C) Puppen af Heterocerus flexuosus. Den nederste gang øger iltforsyningen til puppekammeret. Efter Larsen, 1936, 1950 og 1969.
NID-3-581.pngNID-3-582.png
NID-3-583.png

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans Dreisig: Yngelpleje i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 20. september 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484549

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk

Tags