• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Tilpasninger til vandmættet jord

Oprindelig forfatter PeVe

 FIGUR 8-34. Planter af vadegræs, der viser de grønne skud, de lyse underjordiske udløbere, de overfladiske fine rødder og de dyberegående rødder, der udgår fra udløberne. Skallingen. August 1978.

FIGUR 8-34. Planter af vadegræs, der viser de grønne skud, de lyse underjordiske udløbere, de overfladiske fine rødder og de dyberegående rødder, der udgår fra udløberne. Skallingen. August 1978.

På den nedre del af strandengen er jordbunden som nævnt ofte vandmættet, mens jordbunden højere oppe er mere tør og gennemluftet, især om sommeren. Den tidvis vandmættede jordbund har strandengen fælles med moserne og de ferske enge. Der er da også flere lighedspunkter mellem moseplanternes og strandengsplanternes tilpasninger til miljøet. Mange af strandengens planter er således sumpplanter, helofytter, ligesom planterne i mosen.

Sumpplanter er tilpasset til at vokse på iltfattig jordbund. De benytter to strategier. Den ene er at udvikle mange rødder i det allerøverste, gennemluftede jordlag. Den anden er ilte jorden lige omkring rødderne, den såkaldte rhizosfære.

En plante som vadegræs gør begge dele. Vadegræs har to slags rødder, dels en måtte af fine rødder i det øverste jordlag, dels dyberegående forankringsrødder (figur 8-34). En nærmere undersøgelse af de dybe rødder vil vise, at de er omgivet af en 2-3 mm bred, iltholdig zone, der er farvet orange af iltede jernforbindelser, i modsætning til den omgivende iltfri jord, der er sort af svovljern (FeS), se figur 3-25. Det iltede jordlag beskytter rødderne imod indtrængen af svovlbrinte fra omgivelserne. Ilten kommer fra plantens overjordiske skud og transporteres ned til rødderne gennem luftvæv i stænglerne.

Annonce

Luftvæv er et karaktertræk ved de ægte sumpplanter som rørsumpplanterne tagrør og blågrøn kogleaks (figur 8-29). Luftvæv er også fundet hos strandengsplanter som strand-asters og strandtrehage, og der kan ikke være tvivl om, at tilpasning til vandmættet jord er en vigtig egenskab hos strandengens planter.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Vestergaard: Tilpasninger til vandmættet jord i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 23. februar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484538

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

  • Kommentar til redaktionen Vedr. Tilpasninger til vandmættet jord Marker den cirkel
   Send kommentar


 • Copyright

  Denne artikel må du ...

 • Kilde

  Denne artikel stammer fra:
  Naturen i Danmark

 • Historik