Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Hedens dynamik

Oprindelige forfattere IKS og TR-N

Det gamle hedebrug vedligeholdt heden. Græsning, overfladisk brand og lyngslåning skabte de rette forhold for foryngelse af lyngen, så lyng afløste lyng. Ved tørveskrælning fjernede man det meste af morlaget, men sørgede for, at der blev efterladt lidt til at holde på sandet. På den måde fik man en meget ren lyngforyngelse uden ret mange andre plantearter end lyng, laver og mosser.

Men hvis voldsomme brande eller tørveskrælning fjernede hele morlaget, skabte det sandflugt, da vinden kunne få fat og yderligere erodere området. På disse nøgne sandflader startede en succession med pionerarter som sandskæg, laver og enårige urter knyttet til sandet, næringsfattig jord. Denne pionervegetation kunne derefter afløses af lyng, evt. efter et mellemstadium domineret af rosetplanter som håret høgeurt.

Lader man derimod heden passe sig selv, er der mulighed for flere forskellige forløb. Når hedelyngen dør, får andre plantearter mulighed for at etablere sig. Lyngheden kan afløses af græshede eller gro til med revling. Efterhånden vil den udvikle sig mod skov (tabel 6-2). Hedelyng kan også, som det fremgår af eksemplet fra Nørholm Hede, fortrænge andre arter og igen erobre områder (figur 6-11).

Annonce

TABEL 6-2. Successionen på Nørholm Hede fra græsning og dyrkning ophørte omkring 1895 til i dag. Tidligere dyrkning er afgørende for successionsforløbet. Uden pleje vil heden i løbet af det kommende århundrede ende i skov. Antallet af træer har gennem sidste århundrede spredt sig eksponentielt, men de mest følsomme løvtræer, f.eks. eg, holdes nede af en kraftigt stigende vildtbestand.
SuccessionsforløbJordbundKulturhistorie
Hedelynghede -> hedelynghede -> (skov)Mest næringsfattigUdnyttet mest ekstensivt eller forstyrrelse af vegetationen
Hedelynghede -> revlinghede -> (skov)NæringsfattigUdnyttet ekstensivt, nu uden forstyrrelse af vegetationen
Revlinghede -> græshede -> (skov)Næringsfattig til rigereTilførsel af næringsstoffer og forstyrrelse som f.eks. græsning
Græshede -> græshede -> (skov)Næringsfattig til rigereTidligere forstyrrede eller dyrkede arealer

Referér til denne tekst ved at skrive:
Inger Kappel Schmidt, Torben Riis-Nielsen: Hedens dynamik i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 19. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484452

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk