Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Tørgræsland

Oprindelige forfattere H-HB og REj

Tørgræsland findes på kalkrige, og oftest sandede, jorde med et tørt mikroklima. Typen udvikles især på sydvendte skrænter i Storebæltsregionen, hvor kombinationen af eksponering, dræningsforhold og et tørt lokalklima favoriserer plantearter, som har deres hovedudbredelse mange tusinde kilometer syd og sydøst for Danmark (se tabel 5-3).

NID-3-296.png
FIGUR 5-22. Sydvendt erosionspræget tørgræsland på Helgenæs med bidende stenurt. Foto: R. Ejrnæs.

Vegetationen består ofte af en mosaik af store tuer af eng-havre, glat rottehale eller mark-bynke og mere åbne pletter, hvor enårige plantearter og løgplanter finder plads. Både med hensyn til vegetationens struktur og artssammensætning er tørgræsland den danske vegetationstype, der minder mest om stepperne i Sydøsteuropa. Typiske for typen er vild løg, bidende stenurt og sand-løg samt enårige arter som sand-rottehale og blød hejre. En del af de sjældne tørgræslandsplanter er netop også enårige, f.eks. knopnellike og enblomstret fladbælg, mens andre er flerårige som due-skabiose og grå potentil (figur 5-22).

Der er ikke mange arter af mosser og svampe knyttet til tørgræsland, men dem, der findes, er specialister, f.eks. steppe-bruskhat og trefarvet bruskhat. Blandt mosserne er det mest små topfrugtede, kortlivede arter, man finder – arter fra slægter som skægtand, krusmos, bryum og snotand (Barbula, Weissia, Bryum og Tortula).

Annonce

TABEL 5-3. Typiske plantearter i de fire typer af græsland. Over stregen er nævnt arter, der er almindelige eller ligefrem dominante, i vegetationen, men som også kan forekomme i andre typer af græsland, samt i andre vegetationstyper, f.eks, enge eller heder. Under stregen er nævnt arter, som er mindre hyppige i vegetationen, og som ofte er mere snævert knyttet til typen.
TørgræslandKalkgræslandSurgræslandSandgræsland
bidende stenurt
blød hejre
femhannet hønsetarm
gul snerre
mark-bynke
almindelig hundegræs
almindelig knopurt
eng-havre
knold-rottehale
stor knopurt
almindelig hvene
almindelig syre
bølget bunke
mark-frytle
tormentil
blåmunke
smalbladet høgeurt
sandskæg
sand-star
smalbladet timian
glat rottehale
knopnellike
liden sneglebælg
sandløg
voldtimian
vår-ærenpris
blodrød storkenæb
blågrøn star
dansk kambunke
håret viol
hjertegræs
lav tidsel
guldblomme
hunde-viol
kattefod
krat-fladbælg
læge-ærenpris
plettet kongepen
sand-frøstjerne
strand-fladbælg
nikkende kobjælde
baltisk svingel
aks-ærenpris

Referér til denne tekst ved at skrive:
Hans-Henrik Bruun, Rasmus Ejrnæs: Tørgræsland i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 22. maj 2019 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484366

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk