Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Græslandets insekter

Oprindelig forfatter PeHo

Der findes utroligt mange arter af smådyr, herunder primært insekter, i græslandet. Nøjagtigt hvor mange ved ingen, men det drejer sig nok om flere tusinde. Alene antallet af billearter – de fleste ganske små – overstiger formentlig 1000.

Insekternes ressourcer og tilpasninger

Noget af denne mangfoldighed skyldes givetvis den artsrige flora, som giver eksistensmuligheder for talrige arter af planteædende insekter. I den forbindelse må også nævnes de insekter, der lever af pollen og/eller nektar i de mange blomster. Et helt andet levested, som er karakteristisk for græslandet, er gødningen fra græssende får, kreaturer eller heste. Også her er der et meget artsrigt insektliv. Endelig udgør alle de plante-eller gødningsædende insekter fødegrundlaget for en lang række rovdyr, som selv hovedsageligt er insekter. Græslandet byder altså på adskillige ressourcer for smådyr.

Mange af insekterne er varmeelskende solskinsdyr, som – selv om vi ikke ved det – må antages at have fysiologiske tilpasninger til varmt mikroklima. Den store græshoppe vortebideren, som omtales nedenfor, er et godt eksempel. Men det soleksponerede græsland rummer også smådyr, der ikke er specielt varmeelskende. De vil typisk undgå varmen ved at være nedgravet i jorden om dagen. Til gengæld er de aktive på overfladen i de kølige nattetimer. Den slags adfærdsmæssige tilpasninger, som kræver målrettet mobilitet, findes naturligvis ikke hos planter.

Annonce

Visse planteædere, f. eks. en del bladlus, er snævert knyttet til én planteart (eksempler i boks 5-4) og dermed også til dens voksested. Men de fleste insekter er ikke underlagt sådanne restriktioner. Således kan mange arter æde en række forskellige planter, mens andre måske ernærer sig af gødning eller er rovdyr. De vil ofte kunne leve i alle slags græsland – og måske endnu flere steder. Sådanne generalister kendes også hos planter, f.eks. håret høgeurt, men de er særlig talrige blandt dyrene. Man kunne også sige, at dyrelivet som hovedregel, og på trods af adskillige undtagelser, er mindre specifikt knyttet til de forskellige typer af tørt græsland end plantelivet.

De fleste af de insekter fra græsland, som man let ser i naturen, er faktisk generalister, og det er hovedsageligt et lille udvalg af dem, som omtales i det følgende. Der vil dog også blive fortalt om enkelte mere specialiserede arter. Endelig udgør de mange insekter i gødning, f. eks. kokasser, en helt særegen og spændende del af græslandets dyreliv, og de omtales i et særligt afsnit til sidst.

/pre, function 'web.xml' failed with response:

async operation has not finished

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk

/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished