Redaktion og opdatering af indholdet på denstoredanske.dk er indstillet pr. 24. august 2017. Artikler og andet indhold er tilgængeligt i den form, der var gældende ved redaktionens afslutning.
Den Store Danske bliver fra efteråret 2020 opdateret af Foreningen lex.dk.

  • Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Skoven trænges tilbage - det åbne land opstår

Oprindelig forfatter PeVe

I dag er hovedparten af Danmark åbent land, og det skyldes som antydet ovenfor især menneskets indgriben. Hvis de indgreb, der holder landskabet lysåbent, f.eks. opdyrkning, slåning eller græsning, svækkes eller helt hører op, gror træer og buske frem. Det kræver en vedvarende indsats at holde træerne og dermed skoven tilbage.

 FIGUR 1-5. Den procentvise andel af arealer i omdrift og arealer med lysåbne naturtyper i forhold til Danmarks samlede areal siden 1750. Fra Wilhjelmudvalget, 2001.

FIGUR 1-5. Den procentvise andel af arealer i omdrift og arealer med lysåbne naturtyper i forhold til Danmarks samlede areal siden 1750. Fra Wilhjelmudvalget, 2001.

Menneskets „kamp“ mod skoven tog sin begyndelse med agerbrugets indførelse ved overgangen fra Jægerstenalderen til Bondestenalderen for omkring 6000 år siden (figur 1-4). Efterhånden optog de dyrkede marker mere plads, og ved husdyrenes græsning på tørt moræneterræn blev der med tiden skabt store lys åbne arealer med græsland, de såkaldte overdrev. På fugtige arealer i og uden for skovene blev der skabt ferske enge ved græsning og høslæt. Ved rydning af skove på sandet bund, efterfulgt af opdyrkning og senere igen ophør af dyrkning, opstod lynghederne. Så i takt med tiltagende græsning i og rydning af skoven og tiltagende udnyttelse af landskabet kom de dyrkede marker, men især de ekstensivt udnyttede arealer – heder, ferske enge, strandenge og græsland – til at fylde stadig mere.

Da skovandelen var lavest, omkring år 1820, var den på landsplan nede på 4 %. Det danske landskab så dengang anderledes ud end i vore dage. Vidtstrakte heder, fugtige områder og overdrev dækkede omkring halvdelen af landet (figur 1-5).

Annonce

NID-3-13.png
NID-3-14.png

NID-3-15.png

FIGUR 1-4. Udviklingen i forholdet mellem skov og åbent land i Østsjælland siden Jægerstenalderen. Dateringen af skovperioderne gennem Jægerstenalderen på denne figur afviger lidt fra andre kilders datering. Ill.: Jørgen Strunge, omtegnet efter Mikkelsen, 1949.

Referér til denne tekst ved at skrive:
Peter Vestergaard: Skoven trænges tilbage - det åbne land opstår i Naturen i Danmark, Fenchel, Larsen, Vestergaard, Friis Møller og Sand-Jensen (red.), 2006-13, Gyldendal. Hentet 18. januar 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=484212

Teksten indgår i værket Naturen i Danmark, der består af 5 bind. I værket beskrives dyr og planter i Danmarks vandløb, have, skove og åbne landskaber. Læs om værket på gyldendal.dk